Schouw Broek in Waterland met de wethouder

Op 6 november 2017 heeft wethouder Laura Bromet met hoofd Openbare Werken Pascal Verkroost de halfjaarlijkse schouw verricht en zich laten bevragen en informeren door dorpsraad en bewoners.

Tijdens de wandeling zijn de volgende onderwerpen de revue gepasseerd:

 1. Hoek Oosteinde- Keerngouw.
  Komende van het Oosteinde is het zicht op de Keerngouw belemmerd door begroeiing. Verkeersspiegels zouden volgens bewoners uitkomst kunnen bieden, maar de gemeente voert aan dat op deze plek het mogelijk juist tot onveilige situaties kan leiden.
 2. Lianderhuisje Keerngouw
  De locatie van het huisje is destijds ongelukkig gekozen en men onderzoekt de mogelijkheid om deze te verplaatsen naar de overkant van de weg waar het wat minder in het zicht zal staan. De eigenaar van de grond is na een overleg met de DR in principe bereid om hierover in gesprek te gaan met de gemeente.
 3. De bouwplannen voor de Van Disweg.
  Er staan twee grote bouwprojecten op stapel op de van Disweg. De Dorpsraad heeft onlangs in een zienswijze voorgesteld om deze plannen beter op elkaar af te stemmen. De gemeente kan hier niets in betekenen en omwonenden / DR zullen dit zelf moeten opnemen met de projectontwikkelaars/plannenmakers.
 4. Ophalen restafval
  Moeder van tweeling peuters meldt dat het maandelijks ophalen van restafval niet voldoet. De wethouder geeft aan dat de gemeente aan het beleid vasthoudt, maar wel bereid is om gratis extra containers ter beschikking te stellen voor diegenen die meer restafval hebben. Zie ook het artikel over afvalscheiding in Broek.
 5. Inrichting Havenrak
  De DR heeft samen met omwonenden een aantal scenario’s bekeken en komt met een nieuw plan naar de gemeente om een aantal palen permanent in het Havenrak te plaatsen waar men kan aanleggen.
 6. Verbeteringen parkeerterrein Nieuwland
  De suggesties voor een beter en veiliger ingericht parkeerterrein die de Dorpsraad samen met omwonenden heeft ingediend in voorjaar 2017, zijn doorgenomen. En zijn ook uitvoerbaar. Zo moet het voor voetgangers en fietsers veiliger en overzichtelijker worden. Voorstel is om de kledingbak en vetbak naar achteren te plaatsen waar ook al de andere bakken staan. Komt er mogelijk een permanent openbaar toilet, wordt een verouderd informatiebord weggehaald, komt er een logische parkeerplaats voor de schoolbus, e.d. Zodra de omwonenden hierin zijn gekend, zal de Dorpsraad het bijgestelde plan indienen bij de gemeente.

Zoeken

Actueel

Notulen/Agenda

Kranten

Twitter

WebWaterland.nl