Inloopbijeenkomst onderdoorgang 14 juni

Donderdag 14 juni inloopbijeenkomst over de (onder)doorgang Broek in Waterland (N247)

De provincie Noord-Holland organiseert in samenwerking met Dorpsraad Broek in Waterland op donderdagavond 14 juni een afsluitende inloopbijeenkomst over de studie naar een (onder)doorgang in de N247 in Broek in Waterland.  Wij presenteren u op deze avond de uitkomsten van de maatschappelijke kosten-baten-analyse. Dit geeft een beeld wat de (onder)doorgang in Broek in Waterland de maatschappij kost en wat het ons oplevert. Thema’s als doorstroming, tijdwinst, veiligheid en leefbaarheid zijn hier meegenomen.

U kunt zich laten informeren over de vijf verschillende varianten van de (onder)doorgang door Broek in Waterland: 

  • Bovengrondse doorgang: 2 x 1 rijstrook met ovotondes, maximum snelheid 50 km/uur
  • Onderdoorgang: 2 x 1 rijstrook, maximum snelheid 50 km/uur (smal)
  • Onderdoorgang: 2 x 1 rijstrook, maximum snelheid 50 km/uur (breed)
  • Onderdoorgang: 2 x 1 rijstrook, maximum snelheid 80 km/ uur
  • Onderdoorgang: 2 x 2 maximum snelheid 80 km/ uur

Ook presenteren we 3D animaties van de verschillende varianten. 

Uiteraard kunt met uw vragen nog terecht bij de dorpsraad en de provincie Noord-Holland. 

Plaats en tijd van de inloopbijeenkomst:

Datum: donderdag 14 juni 2018
Vrije inloop van 19.00 tot 21.30 uur 
Locatie: Van der Valk Hotel Volendam, Wagenweg 1, 1145 PW Katwoude

Meer informatie

  • Kijk voor meer informatie op www.bereikbaarheidwaterland.nl of www.dorpsraadbroekinwaterland.nl
  • Na deze bijeenkomst start het politieke besluitvormingsproces op provinciaal en gemeentelijk niveau. Dit kan nog ruim een jaar in beslag nemen.

Zie ook: https://www.noord-holland.nl/

Zoeken

Actueel

Notulen/Agenda

Kranten

Twitter