Maatschappelijke kosten-batenanalyse N247 Broek in Waterland

Een quick scan analyse naar maatschappelijke kosten en baten (MKBA)

Om een goede eindafweging te kunnen maken en het uiteindelijke besluit voor een variant met feiten te kunnen onderbouwen, is een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) gemaakt. Een MKBA probeert de (positieve en negatieve) effecten van een project (of beleidsoptie) op de welvaart van Nederland in te schatten. Het gaat hier niet alleen om financiële kosten en baten, maar ook om maatschappelijke effecten zoals effecten van een project op geluidsoverlast of natuur die inwoners van Nederland van waarde vinden.

Download hier het document

Zoeken

Actueel

Notulen/Agenda

Kranten

Twitter

WebWaterland.nl