Inspraakspeech van Goof Buijs

Geachte gedeputeerde, leden van de Cie MF, belangstellenden

Ik spreek namens de Dorpsraad Broek in Waterland. We maken ons sinds 2014 sterk voor een duurzame oplossing van de N247 die Broek in Waterland in tweeën splijt. Die de leefbaarheid van ons dorp moet verbeteren, maar tegelijkertijd structureel moet bijdragen aan een betere bereikbaarheid en veiligheid van de regio. Realiseert u zich dat per werkdag 23.000 auto’s door het dorp razen, waarvan 4000 vrachtwagens.

Ons plan voor een onderdoorgang blijkt een realistisch alternatief voor de bovengrondse oplossing die de provincie voorstaat. In 2015 is met eigen middelen ons plan via een crowdfundingsactie uitgewerkt en gepresenteerd aan uw Commissie. GS adviseerde vervolgens om ons plan samen met drie alternatieven in een proces van co-creatie uit te werken. Tijdens de commissie vergadering van april 2016 was al duidelijk dat onze variant duurder zou uitvallen dan de bovengrondse én dat we met elkaar een historische fout uit het verleden willen herstellen. Daar moet je als samenleving iets voor over hebben.

GS heeft nu haar advies gegeven: namelijk geen besluit nemen, omdat de realisering van een ondergrondse variant meer kost dan de geplande en voorziene bovengrondse variant. Daar willen wij graag iets duidelijker over zijn. Gezien de onderzoeken naar de verschillende varianten en het MKBA rapport is er wel degelijk een besluit mogelijk: de bovengrondse variant blijkt een totaal onverantwoorde investering te zijn, de verkeersmodellen lopen vast tegen 2030. Met andere woorden: u investeert een slordige 26 miljoen euro in iets wat niet werkt. Dat wil toch echt niemand. Voor ons is duidelijk dat de bovengrondse variant nu echt van de baan is./ niet echt relevant is!!

Het moge duidelijk zijn: alles wat maar onderzocht kon worden om de vier ondergrondse varianten te vergelijken, is onderzocht. Er ligt een MKBA op tafel. Genoeg om een maatschappelijk verantwoorde keuze te maken voor een onderdoorgang. Maak daar de middelen voor vrij en laten we beginnen. En ons niet teveel focussen op de no regret maatregelen voor de korte termijn. De weg is vrij voor een onderdoorgang.

Co-creëren moet je leren

We zijn nu 2,5 jaar aan het co-creëren. We zien als Dorpsraad dat we steeds meer af zijn gestapt van het wij-zij-denken naar het samen-optrekken. We hebben een uniek samenwerkingsdocument opgesteld. We zien dit als voorbeeld van democratische vernieuwing. We stoppen er als vrijwilligers enorm veel tijd in en willen dit ook blijven doen. Draagvlak binnen het dorp, in onze gemeente Waterland en in de regio blijven creëren, juist nu de plannen concreter worden. Voor ons is het proces nog lang niet afgelopen, wij co-creëren mee tot en met de besluitvorming. En daarna als de inrichting aan bod komt. Dit levert winst op voor iedereen: tijdwinst voor de ondernemers, een leefbaar en veilig dorp met dorpsplein, en een duurzame oplossing die honderd jaar meegaat. We werken aan het grootste infraproject in onze regio, dat vraagt om een afgewogen oplossing.

Video: speech Goof Buijs vanaf 52:30

Zoeken

Actueel

Notulen/Agenda

Kranten

Twitter

WebWaterland.nl