Verslag Commissievergadering Mobiliteit en FinanciŽn 26 november over Onderdoorgang

'Oorspronkelijk plan onderdoorgang Broek in Waterland lijkt haalbaar'

Tevreden gezichten na commissievergadering PS Mobiliteit en Financiën

Door Shelley Zuizewind 

HAARLEM / BROEK IN WATERLAND - Het was een lange zit afgelopen maandagmiddag tijdens de commissievergadering van Mobiliteit Financiën Provinciale Staten (PS) in Haarlem. Op de agenda deze middag het besluit reconstructie N247, passage Broek in Waterland. Conclusie? "Het oorspronkelijke plan van de Dorpsraad- dus een onderdoorgang in plaats van een bovengrondse passage - lijkt steeds meer haalbaar", aldus voorzitter van de Dorpsraad Goof Buijs.

Vorige week stuurde PS nog een persbericht dat een besluit over de reconstructie N247 Broek in Waterland zou worden uitgesteld op advies van de Stuurgroep Bereikbaar Waterland. Dit was te lezen in Ons Streekblad van vorige week ( 22 nov j.l., voorpagina) en blijkt nu onjuist. Wethouder gemeente Waterland Astrid van de Weijenberg: "In het bericht van Provinciale staten is ten onrechte vermeld dat een besluit over de reconstructie is uitgesteld op advies van de Stuurgroep Bereikbaar Waterland. Onder andere gemeente Waterland, Purmerend en Edam-Volendam maken deel uit van deze stuurgroep. Wij zien liever een ondergrondse dan een bovengrondse variant. Maar we hebben onze mening gegeven, en geen advies."

Tevreden met vervolgstappen

Wethouder van de Weijenberg was afgelopen maandagmiddagmiddag naar Haarlem getogen om in te spreken bij de commissievergadering Mobiliteit en Financiën van Provinciale Staten (PS) samen met voorzitter van Dorpsraad Goof Buijs en Piet Hein Debets, voorzitter van ondernemersvereniging VOWA. Het gezelschap vertrok vanuit Broek in Waterland met een bus vol omwonenden, een aantal raadsleden, wethouder Ten Have, en leden van de Dorpsraad. Alle partijen lijken in eerste instantie tevreden met de tussentijdse vervolgstappen te weten: het voorzichtig van tafel vegen van een bovengrondse variant en aanvullend onderzoek doen naar de gewenste ondergrondse variant- deze is weliswaar minimaal 2,5 keer zo duur als een bovengrondse aanpassing. Waarschijnlijk is het dan ook de reden dat de bovengrondse versie nog niet helemaal is afgedaan voor gedeputeerde Elisabeth Post. 

Goof Buijs: "Ik ben ontzettend blij met de enorme waardering die wij als Dorpsraad hebben gekregen. Wij zijn al vier jaar bezig om Waterland beter bereikbaar te maken en er is dik twee uur gesproken over het onderwerp in de commissie PS. Dit betekent dat de situatie enorm serieus wordt genomen door de Statenleden. Ons oorspronkelijke plan komt steeds meer naar voren als haalbaar. We doen dit samen met de provincie in een proces van co-creatie. Dit is echt een voorbeeld van democratische vernieuwing. Het 'wij-zij denken' wordt steeds minder. Hier zijn wij als Dorpsraad natuurlijk ontzettend blij mee!"

'Bijna allemaal op een lijn'

Na de lange vergadering maandagmiddag in Haarlem mag voorzichtig worden geconcludeerd dat er eerdaags toch een ondergrondse variant van de doorgang bij Broek in Waterland N247 zal komen. Van de Weijenberg: "Tijdens de middag kwam toch wel naar voren dat de fracties van de provinciale staten bijna allemaal op een lijn zitten. Het lijkt dat iedereen ziet dat de bovengrondse oplossing geen lange termijn oplossing is. Dit is al naar voren gekomen uit eerdere onderzoeken." Van de Weijenberg doelt op het feit dat het verkeer tegen 2030 opnieuw vast zal lopen zoals Piet Hein Debets ook al eerder benadrukte. Debets: "De bovengrondse oplossing die zo'n 26 miljoen euro zou moeten gaan kosten is geen goede oplossing. Oneerbiedig gezegd is dit weggegooid geld. De ondergrondse varianten zullen ons als ondernemers en alle bewoners uit de regio veel winst opleveren. Economische winst, reistijdwinst, milieuwinst, woonklimaatwinst enzovoort. Voor het bedrijfsleven geldt dat doorstroming voorop staat!" Ook wethouder Van de Weijenberg onderstreepte dit punt." Mobiliteit en doorstroming is belangrijk, echter wij vinden wij het ook van belang om te kijken naar het welzijn van de Broekers en de leefbaarheid in het dorp. Die weg loopt dwars door het dorp en brengt eigenlijk een scheiding aan tussen de Noordkant met alle voorzieningen en de zuidkant. Het is mooi als het dorp straks weer een eenheid kan worden."

Planning

Er zal nu een keuze gemaakt moeten worden door de gedeputeerde Post voor een van de vier ondergrondse varianten van de passage. Toch zal dit voorlopig niet gebeuren omdat er geen geld begroot is voor een ondergrondse variant die veel duurder is. Maar de bovengrondse versie lijkt nu echt van tafel. Er zal wederom aanvullend onderzoek gedaan worden en het lijkt dat het besluit over de verkiezingen van de Provinciale staten heen getild gaat worden. Dat maakt de kansen op een onderdoorgang alleen maar groter. Ons Streekblad houdt u op de hoogte.

Bron: Rodi Media (rodi.nl)

Zoeken

Actueel

Notulen/Agenda

Kranten

Twitter