Bestuurlijke toekomst gemeente Waterland

De gemeenteraad van Waterland is voornemens eind 2019 een definitief besluit te nemen over de bestuurlijke toekomst van onze gemeente. De hoofdvragen die de gemeenteraad hierover heeft zijn de volgende: Kan de gemeente Waterland zelfstandig blijven of niet? Wat zijn de consequenties van zelfstandig blijven? Wat zijn deze bij een eventuele fusie? Wat is het gevolg als er wordt besloten tot alleen ambtelijk samenwerken met andere gemeenten? Het gehele proces om uiteindelijk voor de beste optie te kunnen kiezen, wordt uitgevoerd in 3 fases.

Het doel van Fase 1. was om zoveel mogelijk voor- en tegenargumenten te verzamelen van bestuurlijke partners, inwoners, kernraden, ondernemers en maatschappelijke instellingen uit de gemeente over deze 3 opties. Hiervoor zijn ‘denksessies’ georganiseerd, die werden geleid door een externe ondersteuner; De Argumentenfabriek.  Een afgevaardigde van de dorpsraad was op 13 december 2018 bij 1 van deze denksessies in het Weeshuis te Monnickendam. In deze sessie werd er gediscussieerd over de voor- en nadelen van volledige zelfstandigheid ten opzichte van een volledige fusie met 1 of meer omliggende gemeenten. De 3e optie, alleen ambtelijke fusie/samenwerking kwam in deze sessie niet aan bod. 

Onder begeleiding van de ervaren mensen van De Argumentenfabriek, werden de aanwezigen gevraagd om zoveel mogelijk voor- en tegenargumenten te bedenken voor zowel de fusie als de volledige zelfstandigheid. De discussieleider van de Argumentenfabriek vroeg vervolgens de argumenten zoveel mogelijk te onderbouwen, waarop deze op een argumentenkaart werden genoteerd. De definitieve versies zijn onlangs gepubliceerd en kunt u ook terugvinden op de website van de dorpsraad.

Fase 2. was gericht op het verzamelen van meningen van de omliggende gemeenten (Edam-Volendam, Purmerend, Beemster, Landsmeer, Amsterdam, Oostzaan en Wormerland). Wethouder Ton van Nieuwkerk heeft alle voornoemde gemeentes inmiddels bezocht en daarbij de uitkomsten van Fase 1. aan hen voorgelegd. Vóór 1 maart 2019 volgt de definitieve terugkoppeling van die gemeentes betreffende hun standpunt t.a.v. fuseren met de gemeente Waterland. 

Fase 3. richt zich op het nemen van een uiteindelijk besluit. Deze fase loopt vanaf maart tot in december van dit jaar. In deze fase zal de gemeente de input van de eerdere fases gebruiken om met een groter publiek van gedachten te kunnen wisselen. De bedoeling is dat er per kern een discussie gaat volgen met de inwoners in mei/juni dit jaar. Hierover zult u binnenkort nader bericht ontvangen. Per kern zullen er 3 discussiepunten door de gemeente worden aangebracht én 1 uniek kern-eigen punt. U bent hierbij alvast van harte uitgenodigd om hier aan deel te nemen.

Op basis van deze discussie zal de gemeenteraad na de zomer met een definitief standpunt komen betreffende wel/geen fusie, of alleen bestuurlijke samenwerking. Vervolgens zal dat standpunt breed worden bediscussieerd met de inwoners van alle kernen. Daarna is het de bedoeling dat er in december 2019 een (door zoveel mogelijk burgers gedragen) definitief besluit wordt genomen door de gemeenteraad.

Argumentenkaart optie 1

Argumentenkaart optie 2

Argumentenkaart optie 3

Zoeken

Actueel

Notulen/Agenda

Kranten

Twitter