Uitnodiging Jaarvergadering Dorpsraad Broek in Waterland

Woensdag 3 april 20.00-22.00 uur
Broekerhuis/Tuinzaal

 

Thema: Democratische vernieuwing ook in Waterland (met medewerking van Claartje Brons, Ministerie van Binnenlandse Zaken)

Net als voorgaande jaren houdt de Dorpsraad Broek in Waterland haar Jaarvergadering.
Voor het eerst combineren we deze vergadering met een inhoudelijk thema. Om te beginnen staat deze avond in het teken van democratische vernieuwing. We willen stilstaan bij de actuele discussie in Waterland over bestuurskracht en de mogelijke fusie.
Met welke gemeente (n) we ook in zee gaan, de vraag blijft hoe we de stem van de burgers in de kleine kernen borgen, welke rol een dorpsraad kan en moet gaan spelen, wat betekent dit voor onze bestuurders? Het ministerie van BZK is zeer actief op het versterken van de lokale democratie (www.lokale-democratie.nl) en Claartje Brons is projectleider Toerusting Politieke Ambtsdragers. Ze komt vertellen hoe de lokale democratie in de ogen van de overheid kan worden versterkt, hoe de zeggenschap van bewoners kan worden vergroot en geeft goede voorbeelden. Uiteraard praten we met haar over de co-creatie met de Provincie Noord-Holland over de Onderdoorgang van de N247 door Broek.

 

Programma:
20.00 -20.45 Jaarverslag 2018 inclusief financieel jaarverslag (kascommissie)
20.45 - 21.00 pauze
21.00 – 22.00 democratische vernieuwing in Waterland (met Claartje Brons, Min BZK): inleiding en vragen
22.00 afronding

Zoeken

Actueel

Notulen/Agenda

Kranten

Twitter