Provincie zegt Onderdoorgang door Broek toe

Op woensdag 12 juni is het nieuwe coalitieprogramma gepresenteerd door Gedeputeerde Staten Noord Holland. Onder leiding van formateur Laura Bromet zijn de partijen Groen Links, VVD, D66 en PvdA tot een akkoord gekomen onder de titel: Duurzaam doorpakken. Duurzaam en groen staan centraal. Voor de Dorpsraad Broek in Waterland is de volgende passage belangrijk:

Broek in Waterland

Om het leefbaarheidsprobleem in Broek in Waterland op te lossen zal, in lijn met het proces van co-creatie dat is doorlopen, een tweebaans Onderdoorgang van de N247 worden aangelegd. Zo worden de twee delen van het dorp weer met elkaar verbonden en ontstaat er meer ruimte voor fietsers en voetgangers. We leveren een bijdrage aan de realisatie van de onderdoorgang.

Dit is na de lange periode van co-creatie tussen de Provincie en de Dorpsraad een bijzonder resultaat. Niet eerder boekte in Nederland een dorpsraad een dergelijk succes. Het is opmerkelijk dat in het proces van de formatie onderhandelingen, maar liefst vier partijen en organisaties gepleit hebben voor de Onderdoorgang. Naast de Dorpsraad waren dat de Gemeente Waterland, de VOWA (Vereniging van Ondernemingen Waterland) en Dorpswerk Noord-Holland. 

De Onderdoorgang ligt er nog niet, maar de kans op realisatie is groter dan ooit. De vierbaans variant als duurste en meest ingrijpende optie gaat het dus niet worden. En natuurlijk is het oorspronkelijke plan voor bovengrondse maatregelen ook van de baan. Er moet nog definitief worden gekozen uit de andere drie tweebaans varianten, maar alle onderzoeken zijn klaar. De Dorpsraad blijft zich inzetten om in co-creatie betrokken te blijven tot en met het definitieve besluit van de Provincie. Daarna begint de belangrijke fase van de definitieve inrichting waarbij vooral de Gemeente Waterland aan zet zal zijn, in co-creatie met de Dorpsraad.

Het is duidelijker dan ooit: een historische fout wordt hersteld. Broek gaat weer een dorp worden door de keuze voor een oplossing die duurzaam en veilig is en tijdwinst oplevert: een onderdoorgang van de N247.

Noordhollands Dagblad
Zie ook nieuwsbericht op: Noordhollands Dagblad

NH Nieuws
Op NH Nieuws verscheen een artikel en video:

Zoeken

Actueel

Notulen/Agenda

Kranten

Twitter

WebWaterland.nl