Dorpsraad in video Jouw Noord-Holland

De dorpsraad en de provincie werken in Broek in Waterland samen aan een ondergrondse oplossing voor de provinciale weg N247 die nu het dorp doorsnijdt.

In onderling overleg worden alle beslissingen genomen om samen tot één voorstel te komen, dat aan de politiek wordt voorgelegd.

 

Zoeken

Actueel

Notulen/Agenda

Kranten

Twitter