Bereikbaarheid Waterland niet ten koste van leefbaarheid

De afgelopen maanden is de discussie over de plannen van de stuurgroep “Bereikbaarheid Waterland” nieuw leven ingeblazen. De Dorpsraad maakt zich sterk voor een tunnel door Broek in Waterland. Het plan voor ondertunneling door Broek heeft al vaker op de agenda gestaan, maar haalde het niet. Nu lijkt de tijd rijp om dit echt te gaan realiseren.

Bereikbaarheid Waterland

De Provincie laat met grote borden langs de N247 weten dat er gewerkt wordt aan de bereikbaarheid van Waterland. Een stuurgroep van Provincie, stadsregio Amsterdam en samenwerkende gemeenten (Edam-Volendam, Purmerend, Amsterdam-Noord en Waterland) stelt het programma vast en laat een projectteam (met ambtenaren van provincie, stadsregio en gemeenten) die plannen voorbereiden. Uitgangspunten zijn: gebruik maken van huidige infrastructuur, leefbaarheid en verkeersveiligheid.

Momenteel worden allerlei studies verricht naar kosten en risico’s. Daarbij wordt gekeken naar tijdswinst voor auto- en busverkeer met de daarbij verwachte kosten, risico’s en eisen. In 2015 stelt de Stuurgroep officieel de plannen vast, daarna bepalen Provincie, stadsregio en gemeenten of de plannen doorgaan. In Broek zijn vorig jaar 2 klankbordbijeenkomsten geweest, waar omwonenden hun wensen konden voorleggen. In januari 2014 kwam de stuurgroep met een pakket maatregelen naar buiten, die verder uitgewerkt worden en waarvoor zo’n €50 miljoen beschikbaar is. De Dorpsraad is geschrokken van die plannen, omdat deze voor Broek betekenen dat de leefbaarheid flink zal afnemen.

Plan Provincie moet op de schop

De huidige plannen van de Provincie pakken slecht uit voor de inwonenden van ons dorp. Men wil het kruispunt Eilandweg herinrichten, zodat de huidige busbaan richting het Schouw tussen Kruisweg en de Eilandweg aan de zuidzijde komt en waarmee het busverkeer een vrije baan krijgt richting Broek. Dus tijdens de avondspits kan de bus langs de file voor Broek rijden.

Maar dan zijn we er nog niet: de hefbrug (uit 1938) moet worden vervangen door een bredere brug: die biedt dan ruimte voor een vrije busbaan tot aan de bushalte. Er komt dus een asfaltstrook bij. Verder zou de fietstunnel moeten worden vervangen. De gevolgen van deze plannen zijn volgens de Dorpsraad: meer auto’s die met hogere snelheid door Broek zullen rijden en een minimale tijdswinst voor het openbaar vervoer. Dit gaat zeer ten koste van de leefbaarheid en is bovendien erg kostbaar. De bereikbaarheid van Waterland kan en mag niet ten koste gaan van de bewoners van Broek!

Alternatief: tunnel onder Broek

Met een tunnel kan de tweedeling van Broek door de N247 weer ongedaan gemaakt worden. Samen met de Dorpsraad heeft architectenbureau W3 het initiatief genomen om opnieuw de tunnel onder Broek te bestuderen. Een vooronderzoek laat zien, dat een tunnel via de Broekervaart, dus langs de N247, met de huidige techniek een betaalbare en realistische optie is.

Wadman raamt de kosten voor een tunnel nu op circa €80 miljoen. De Prvincie heeft in 2011 het bekende ingenieursbureau DHV laten uitrekenen hoeveel een tunnel onder Broek zou kosten, en dat kwam toen op €135 miljoen uit, met een onzekerheidsmarge van 40%: dat kan dus ook €190 miljoen worden. Met als pikant detail, dat dit een vierbaans tunnel zou worden. In een overleg met het projectteam Bereikbaarheid Waterland, eind maart, hebben we ons tunnel-alternatief voorgelegd.

Het projectteam was niet enthousiast en vond het een zaak van de politiek: de ambtenaren doen hun plicht en voeren hun werk uit. Ze vinden andere zaken in de regio en de provincie belangrijker dan een tunnel onder Broek. Kortom: de politiek is aan zet.

Unanieme politieke steun voor nader onderzoek

De CDA-motie in de laatste raadsvergadering van Waterland in maart 2014 over een nader onderzoek naar de ondertunneling is door alle partijen unaniem aangenomen. Er klinken ook positieve geluiden bij andere gemeenten.
Het is nu dus zaak dat wij, inwoners van Broek in Waterland, laten zien dat we de huidige plannen van de provincie echt niet willen en dat ondertunneling van de N247 een serieus en reëel alternatief is. De komende maanden blijft de Dorpsraad zich voor dit plan inzetten: minder auto’s door Broek, dat is leefbaarheid. Als je in 2014 met een plan zou komen voor een weg dwars door het dorp, zoals in 1938 gebeurd is, zou niemand dat meer pikken. Nu is er kans om van Broek weer één dorp te maken, de leefbaarheid te vergroten en de bereikbaarheid van Waterland duurzaam en structureel te verbeteren.

Zoeken

Actueel

Notulen/Agenda

Kranten

Twitter

WebWaterland.nl