Toekomst voor de Broeker Super?

Zoals bekend, gaat de firma Posch aan het Havenrak midden juni sluiten (let op de berichten over hun receptie!), na vele jaren de grootste en rijkst gesorteerde supermarkt in Broek te zijn geweest. In het pand komt geen nieuwe supermarkt: daarvoor is het pand in de loop der tijd te waardevol geworden. Het wordt omgebouwd tot woonhuis voor de Posch-familie.

In Broek-Zuid is de firma Wals/Schokker aan het Zuideinde al jaren de collega-supermarkt. Wals zal in juli meteen het postkantoor- en chip oplaad-functies van Posch overnemen, en ook de Broekers graag van zijn assortiment blijven voorzien: droog, vers, gangbaar en biologisch.

Om de toenemende klandizie in Broek-Zuid (met ook veel jonge gezinnen) te kunnen blijven helpen, voerde Wals afgelopen herfst gesprekken met de gemeente om een bouwvergunning te krijgen voor het pand aan de Hellingweg 22-24: een gebouw (voorheen Smilde), dat al vele jaren leeg staat.

Wals heeft (door Wadman W3) een bouwplan laten maken voor een mooie grote supermarkt, met daarboven woningen voor starters. Daarmee was hij de enige gegadigde die bijtijds, voor 8 december jl. (eis van de gemeente), zijn plannen op het gemeentehuis indiende. Volgens de gemeente zou Wals binnen twee maanden horen, of zijn bouwplan wel of niet gehonoreerd zou worden. Toen Wals en Schokker in januari op het gemeentehuis informeerden hoe de zaak er voor stond, kregen zij het bericht dat de gemeente de inleverdatum met 3 maanden had verlengd?! Dit, omdat er nog twee gegadigden zouden zijn die willen meedingen, maar meer tijd nodig hebben voor het indienen van hun plannen. Deze gang van zaken vond en vindt de Dorpsraad niet netjes: volgens haar is het juist zo mooi dat een locale ondernemer het gat in de markt wil opvullen, dat deze zomer ontstaat door het pensioneren van een andere Broeker ondernemer.

In maart jl. sprak de Dorpsraad met de heer Roerdinkveldboom (projectleider/coördinator Team Projecten) van de gemeente over de ontwikkeling van de detailhandel in Broek. En het blijkt, dat het (ook nu!) gecompliceerder ligt. Voordat de gemeente beslist aan welke supermarkt zij een vestigingsvergunning voor de Hellingweg verleent, moet eerst de bestemming (nu industrieterrein) worden aangepast naar “wonen”. Binnen een woongebied kan vergunning verleend worden voor een supermarkt: de bewoners kunnen dan dichtbij hun dagelijks noodzakelijke producten kopen. In ons gesprek bleek dat het minstens anderhalf jaar zal duren voor die bestemmingswijziging zijn beslag heeft gekregen. Tenzij er, vooruitlopend op die wijziging, een project-specifieke ontheffing wordt verleend.

De bal ligt nu bij de nieuwe gemeenteraad en het nieuwe college. De nieuwe wethouder moet over de vestiging van Wals/Schokker beslissen. Als zij niet tot specifieke ontheffing komt, betekent dat voor Wals/Schokker, en ons als consumenten, dat zij pas in de loop van 2016 op de Hellingweg kunnen gaan verbouwen.

Om de vanaf juli toenemende klantenkring - uit Broek-Noord - te kunnen bedienen, is een tijdelijke uitbouw aan het Zuideinde nodig. Een vergunning daarvoor kan de gemeente binnen enkele maanden geven, maar dat alleen als zij in principe voor Wals/Schokker aan de Hellingweg heeft gekozen. Intussen heeft de gemeente zich al wel uitgesproken om ondernemers uit Broek prioriteit te geven boven ondernemers van elders: dit om het specifieke karakter van Broek te ondersteunen. Nu alleen de formele afhandeling nog. Goed om te weten dat Romke Wadman van W3, architect van hun nieuwbouw, Wals bij het aanvragen begeleidt.

De Hellingweg staat voor dit jaar op het programma voor groot onderhoud van de bestrating. Voordat de Gemeente overgaat tot het maken van een definitief ontwerp en planning van de werkzaamheden wil zij de bewoners en gebruikers hierbij betrekken. Vooral bereikbaarheid, transport van goederen e.d. zijn daarbij belangrijk. U kunt contact opnemen met dhr J.Tol/Openbare Werken (tel:0299658655) of per email: j.tol@waterland.nl.

Het is duidelijk, dat dit verhaal niet kan eindigen met “en zij leefden nog lang en gelukkig. Het is aan ons, inwoners van Broek, of Wals/ Schokker na de komende zomer een groeiende toekomst heeft in ons dorp. Als we onze boodschappen in ons dorp doen, blijven er hier winkels! Wanneer we onze spullen van “buiten” halen, zal die toekomst van onze unieke supermarkt er somber uitzien.

Uit de enquête, die we als Dorpsraad in mei 2012 publiceerden, blijkt gelukkig dat meer dan de helft van de Broekers graag dagelijkse inkopen doet in het dorp (het mag natuurlijk ook een (heel) grote helft zijn!).

Voor de volledigheid vermeld ik nog, dat Kaashandel Pels en Zn. met vleeswaren, brood en bonbons voorlopig nog open blijft, afhankelijk van de klandizie. En dat Groente en Fruithandel Jesse, met zijn nieuwe koffie- en taart-terras, en steeds meer bio-producten, ook opgewekt doorgaat!

Zo tekent zich mijns inziens een verschuiving af, weg van de Broeker winkeliers ‘die je kan kennen’ naar anonieme supermarkten (buiten Broek) en webwinkels waar je met je muis je bestelling plaatst die thuis wordt afgeleverd. Ik vind dat jammer, omdat het een aanspraak en ontmoetingsmoment met dorpsgenoten wegneemt. Maar ik ben gepensioneerd, en kan de tijd nemen om ruim de helft van mijn boodschappen gezellig in Broek doen. Voor de overige boodschappen ga ik naar het winkelcentrum Buikslotermeerplein.

En hoe is dat voor U?

Voor de toekomst van de Broeker middenstand is het belangrijk wat U vindt en vooral wat u doet. Mocht u een wens of mening hebben over de toekomst van de winkels in Broek dan horen we die graag. In de volgende aflevering van de Dorpskrant breng ik daarover verslag uit.

Met dank aan Atsie Drijver en Dirk Posch.

JDvM

Zoeken

Actueel

Notulen/Agenda

Kranten

Twitter