Een duurzame gemeente Waterland

In 2012 heeft de Dorpsraad in het jaarlijkse Kernraden-overleg de vraag gesteld of de Gemeente Waterland zich er voor interesseert om een duurzame gemeente te zijn of te worden.

WAT BETEKENT EEN DUURZAME GEMEENTE ZIJN EIGENLIJK?

Wij hebben een paar maanden geleden aan Laura Bromet, raadslid voor Groen Links in onze gemeente (nu wethouder voor oa. duurzaamheid) gevraagd wat de voorwaarden zijn voor een duurzame gemeente. Voor ons Broekers vindt zij de volgende zaken belangrijk om te weten.

“ Duurzaamheid is een containerbegrip, maar het college van Waterland focust zich vooral op duurzaam bouwen, duurzame mobiliteit, duurzame energie en duurzaam inkopen. Er is bijv. afgesproken dat de nieuw te bouwen brede school in Broek in Waterland zo duurzaam mogelijk wordt gebouwd. Dit vergt wel een hogere investering, maar die wordt in de regel terugverdiend door lagere energie kosten en het is milieuvriendelijker.

Duurzame mobiliteit

Binnenkort wordt er met subsidie van de Stadsregio één laadpaal voor elektrische auto’s geplaatst in Broek in Waterland. De plek wordt nog bepaald.

Duurzame energie is duurzaam opwekken én besparen. De gemeente wil in haar gebouwen het energie gebruik terugbrengen door minder gebruik. Het dak van het Gemeentehuis in Monnickendam is sinds kort bedekt met zonnepanelen, een mooi voorbeeld! Daar waar de Gemeente het voor de inwoners makkelijker kan maken zonnepanelen te plaatsen zal zij dit doen.Punt van aandacht is de vele monumenten. Veelal is het niet mogelijk om op deze daken zonnepanelen te plaatsen. Daar proberen we met deskundigen andere oplossingen voor te bedenken.

De openbare verlichting kan zuiniger, de ontwikkelingen op het gebied van LEDverlichting gaan snel. Straatlantaarns kunnen energiezuiniger branden.

Nog een belangrijk aspect is het gebruik van gif op straat. Het is de ambitie van de Gemeente Waterland om bij onkruidbestrijding te stoppen met het spuiten van gif. Duurzaamheid is een onderwerp waar veel ontwikkelingen plaats vinden en veel mogelijk is”.

Ideeën en suggesties zijn welkom om van Waterland een nog duurzamere gemeente te maken!!

LB/JH

Zoeken

Actueel

Notulen/Agenda

Kranten

Twitter