Jeugdhooiberg in Broek in Waterland!

Sinds september 2013 zijn de Dorpsraad, de jongerenwerker van de gemeente en drie plaatselijke jongeren bezig met de realisatie van een “jeugdhooiberg” in Broek in Waterland. Een jeugdhooiberg is een plek waar Broeker jongeren elkaar kunnen ontmoeten en afspreken. Wij hebben voor deze naam gekozen, omdat we deze goed vinden passen bij het karakter van Broek in Waterland. De ontmoetingsplek zal ook de vorm krijgen van een ouderwetse hooiberg.

De plek waar dit gepland is, is het parkje tussen de Broekervaart ter hoogte van de Eilandweg en de bushalte, en is mede gekozen omdat het in het midden van Broek in Waterland ligt en voor weinig of geen overlast zal zorgen voor direct omwonenden.

Om de Jeugdhooiberg te kunnen bekostigen is door de Dorpsraad een plan ingediend bij de gemeente Waterland voor gelden uit de Jeugdparticipatie-pot 2013-2014. Deze gelden zijn inmiddels toegezegd, maar nog lang niet voldoende voor de totale begroting. Vanuit de jongeren is een plan in de maak om in te dienen voor het Burgerparticipatie-project van de Gemeente Waterland van 2014. De Dorpsraad zou het ook zeer op prijs stellen wanneer er vanuit de bewoners van Broek een financiële ondersteuning is.

Indien u dit aanspreekt, kunt u uw bijdrage storten op rekening NL67RABO 0354 0526 32 (t.n.v. Dorpsraad Broek in Waterland, o.v.v. Jeugdhooiberg)!

De jongerenwerker heeft, samen met de drie plaatselijke jongeren, spel- en gebruiksregels opgesteld, die zullen gelden voor de jeugd bij de hooiberg. Er is een zogenaamd ‘contract’ gemaakt, dat reeds door meer dan 25 jongeren is ondertekend! In dit contract staat o.a. dat er met respect met de omgeving en omwonenden omgegaan zal worden.

Er zijn al meerdere succesvolle jongerenplekken in Waterland, die tezamen met de jongerenwerker van de gemeente zijn gerealiseerd. Voorbeelden zijn de Jongerenplek op Marken, de ‘Keet’ in Monnickendam en ‘Chillpendam’ in Ilpendam.

Zoeken

Actueel

Notulen/Agenda

Kranten

Twitter