Alternatief ontwerp tunnel Broek in Waterland duurder door wetgeving

PERSBERICHT

De provincie Noord-Holland en tunnelexperts van Royal HaskoningDHV hebben 24 juni 2014 gesproken met de gemeente Waterland, de Broeker Dorpsraad en architect Wadman van W3 over hun alternatief tunnelontwerp in Broek en Waterland. In het gesprek is duidelijk geworden dat de nieuwe tunnelvariant voor Broek in Waterland niet voldoet aan de veiligheidseisen en duurder uitvalt.

Eerder heeft de Stuurgroep Bereikbaarheid Waterland aangegeven dat een tunnel niet tot de mogelijkheden behoort vanwege de hoge kosten in relatie tot de doelstelling van Bereikbaarheid Waterland. De dorpsraad en architect Wadman zijn vervolgens het initiatief gestart en hebben een eigen ontwerp gemaakt voor een alternatieve autotunnel met een kostenschatting van 60 tot 80 miljoen euro. Om duidelijkheid te krijgen over de ontstane discussie heeft de provincie dit gesprek aangeboden om de haalbaarheid van het alternatief ontwerp te bespreken.

Tijdens het overleg is het ontwerp van de architect beoordeeld door de tunnelexperts aan de hand van wet- en regelgeving en de investeringskosten. De getekende variant blijkt niet te voldoen aan de strenge veiligheidseisen die volgens de huidige wetgeving en de richtlijnen gelden. Er zijn onvoldoende mogelijkheden aanwezig voor de bereikbaarheid en inzet van hulpdiensten en een veilige ontvluchting door de weggebruikers bij calamiteiten. Daarnaast is in autotunnels het toepassen van tweerichtingsverkeer in één tunnelbuis, waar in het ontwerp vanuit is gegaan, wettelijk niet toegestaan. De dorpsraad kan het alternatief ontwerp nog aanpassen aan de wettelijke eisen. Vanuit de provincie en gemeente is een belangrijke voorwaarde dat er geen tweerichtingenverkeer in één tunnelbuis mag rijden.

Het ontwerp van de architect blijkt uitvoeringstechnisch niet eenvoudiger te zijn dan het ontwerp wat in 2011 in opdracht van de Stuurgroep is gemaakt. Daardoor zullen de kosten van het ontwerp minimaal gelijk zijn aan het ontwerp uit 2011. De investeringskosten van dat ontwerp waren geraamd op circa 125 miljoen euro.

De Stuurgroep van Bereikbaarheid Waterland spreekt komt op 3 september 2014 bijeen. Tijdens deze bijeenkomst zal blijken welke gevolgen deze conclusie heeft voor de door de bewoners van Broek in Waterland gewenste tunnel.

De gemeenteraad van Waterland heeft zich unaniem uitgesproken voor een tunnel en deze politieke wens staat nog steeds overeind.

Het programma Bereikbaarheid Waterland heeft als doel de bereikbaarheid en veiligheid te verbeteren voor het autoverkeer, openbaar vervoer en fietsverkeer in de regio Waterland. Dit geldt op en rondom de provinciale wegen N247 en N235. Dit gebeurt onder leiding van een stuurgroep met bestuurders van de provincie Noord-Holland, Stadsregio Amsterdam en de gemeenten Amsterdam (stadsdeel Noord), Edam-Volendam, Purmerend en Waterland.

Download hier het persbericht

Zoeken

Actueel

Notulen/Agenda

Kranten

Twitter