Voortgang verhuisplannen Wals naar Hellingweg

De Dorpsraad sprak met twee beleidsmedewerkers van gemeente Waterland, na door fa. Wals gealarmeerd te zijn over de voortgang van zijn verhuisplannen naar de Hellingweg.

Zij lieten ons weten dat de gemeente nooit besloten heeft om voorrang te verlenen aan de plaatselijke middenstand (in dit geval fa. Wals) voor de vestiging van een nieuwe winkel aan de Hellingweg. De pers deed destijds (april j.l.) aan onjuiste berichtgeving. Wel is er discussie over die voorrang geweest in de raad.

Feit is dat zowel Wals als Lidl plannen indienden, die echter beiden de nodige tekortkomingen vertoonden.

Beiden hebben nu tot veertien dagen na het verzenden van dat bericht de tijd om hun plannen te herzien. Als een van beiden meer tijd vraagt kan dat verzoek ingewilligd worden.

Zoeken

Actueel

Notulen/Agenda

Kranten

Twitter