Geen extra asfalt, wel een tunnel!

De stuurgroep bereikbaarheid Waterland (een groep o.l.v. de provincie) is al enige tijd bezig de knooppunten in de N247 op te lossen. Hun oplossing, een extra rijstrook door Broek en eventueel geluidsschermen, zal het dorp nog meer in tweeën splitsen, geeft meer geluidsoverlast (een bredere weg zorgt altijd dat auto's harder gaan rijden) en lost het file probleem niet op (het wordt een halve busbaan en maar in 1 richting).

De gemeenteraad heeft zich unaniem uitgesproken voor een tunnel i.p.v. extra asfalt. De dorpsraad deelt dezelfde mening. Maar de provincie zet door en wil zo snel mogelijk voor het asfaltplan kiezen. Er is een petitie gestart om de provincie te overtuigen dat ze  op de verkeerde weg zitten. Er is al door bijna 1300 mensen getekend, maar we hebben nog veel meer handtekeningen nodig.

Bent u ook voor een tunnel en tegen asfalt? Ga dan naar:
http://www.petities24.com/tunnel_broek_in_waterland
Vul uw naam en emailadres in en klik op "signeer". Op uw email krijgt u een mail waarin u uw "handtekening"moet bevestigen. Het ondertekenen van de petitie is dan klaar.
Hebt u al getekend? Hartelijk dank daarvoor! Misschien hebt u nog buren, familie, vrienden of kennissen in of buiten Broek die van de weg gebruik maken en ook willen tekenen.

Bijvoorbaat dank!

Zoeken

Actueel

Notulen/Agenda

Kranten

Twitter

WebWaterland.nl