Uitspraak paardenbakkenregeling

Op 4 maart jl was de zitting waarop het beroepschrift is behandeld tegen het bestemmingsplan Buitengebied vanwege de „paardenbakkenregeling". De RvS heeft deze regeling vernietigd vanwege o.a. strijdigheid met de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie.
Geen paardenbakken in de weilanden maar op boerenerven, binnen het bouwvlak.

Via deze link is de uitspraak te lezen: http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=80050 (blz 19 - 22)

Zoeken

Actueel

Notulen/Agenda

Kranten

Twitter

WebWaterland.nl