Annulering Dorpsraadvergadering woensdag 3 juni 2020

Beste mensen, in deze bizarre tijden vragen sommige zaken om aanpassing.

Zo ook voor de maandelijkse vergaderingen van de Dorpsraad Broek in Waterland.
De afspraken en overleggen, die we hadden staan, zijn niet doorgegaan. Dit heeft als gevolg, dat wij momenteel weinig hebben om te bespreken.
Daar het sowieso een ZOOM of Skype vergadering zou worden, hebben we besloten om de vergaderingen in juni, juli en augustus te cancelen. Tenzij er zich nieuwe ontwikkelingen voordoen, waardoor het zinvol is om bij elkaar te komen, in persona of digitaal.
Namens de Dorpsraad met vriendelijke groet, Johanna Huizer (secretariaat DRBiW)

Zoeken

Actueel

Notulen/Agenda

Kranten

Twitter