Verder met elkaar over de Onderdoorgang

Beste Broekers,

De afgelopen tijd is er veel onrust ontstaan bij Parallelwegbewoners (zie oa: https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20201105_77572795/angst-in-broek-in-waterland-voor-gevolgen-tunnel-n247-sussende-woorden-stellen-ons-niet-gerust). Ze maken zich zorgen over hoe hun straat er uit zal zien, als de onderdoorgang er is. Er is een paar weken geleden door de Dorpsraad al met een aantal verontruste bewoners van de Parallelweg gesproken en dat wordt uiteraard vervolgd. Wij begrijpen de emoties heel goed. Als direct omwonenden is het een logische zorg. Ook zijn er veel nieuwe bewoners komen wonen, die het project nog niet kennen.

We hebben wel het idee dat er misverstanden zijn ontstaan. Daarom willen we graag enkele zaken verhelderen.

Eind november 2017 is er door een groep Parallelwegbewoners een brief gestuurd met vragen en zorgen. Na afloop van een informatiebijeenkomst de volgende dag en begin maart 2018 in een speciale bijeenkomst zijn deze zaken met Parallelwegbewoners besproken. Niet alle vragen konden worden beantwoord, omdat dat nog niet kon worden onderzocht in het eerste verkennende onderzoek.

In juni 2018 is de afsluitende bijeenkomst van de eerste studie geweest waarin de laatste ideeën, bezwaren en suggesties zijn geïnventariseerd. Daarna heeft het traject twee jaar stilgelegen in afwachting van het besluit van de politiek: wel of geen onderdoorgang.
Dit betekent dat de bezwaren ook hebben liggen wachten. Zonder groen licht van de politiek kon er tenslotte niet verder worden gegaan. Nu de kogel door de kerk is, wordt het hele traject weer opgestart.

De recent gepubliceerde tekeningen zijn van 2018 maar dit is een schetsontwerp. Alle nog niet beantwoorde vragen en wensen worden meegegeven aan het bureau, dat de vervolgstudie gaat uitvoeren. Dat betekent dat er nog niets vastligt. Omdat we in een co-creatie traject zitten, kunnen we in het hele proces meer meedenken dan in andere trajecten. Nog nooit konden bewoners op dit niveau meedenken.

De Dorpsraad is hierin voortrekker maar ALLE bewoners zijn uitgenodigd mee te doen. Je kunt ervoor kiezen op verschillende manieren te participeren.

Je kunt je laten informeren op een bijeenkomst, maar er is ook de mogelijkheid actiever te zijn. Er zijn ontwerpsessies maar aansluiten bij de speciale onderdoorgangswerkgroep van de Dorpsraad kan ook. Deze is in 2014 na de bijeenkomst in de kerk gestart.

Als je met meerdere onderwerpen, die in het dorp leven aan de slag wilt, kun je je natuurlijk ook bij het bestuur van de dorpsraad aansluiten.

Juist als je kritisch bent, sluit aan! Dit verhoogt de kans dat er een resultaat komt dat voor iedereen acceptabel is.

Laten we blijven focussen op co-creatie. Door voor samenwerking te kiezen zijn we verder gekomen dan we ooit hadden kunnen vermoeden. 

 

Hartelijke groet,
Het bestuur van de Dorpsraad Broek in Waterland

Zoeken

Actueel

Notulen/Agenda

Kranten

Twitter

WebWaterland.nl