Voorlichtingsbijeenkomst Veilig Buitengebied Edam-Volendam Waterland dd 28 september 2022

VEILIG WONEN & WERKEN IN HET BUITENGEBIED

Dat willen we in de gemeenten Edam-Volendam en Waterland. In het gehele land is echter sprake van toenemende criminaliteit in de buitengebieden. Ook bij ons. Daarom zijn we - in samenwerking met Meld Misdaad Anoniem, het LTO en het CCV - gestart met het programma Veilig Buitengebied. Zo willen we gezamenlijk criminaliteit aanpakken en een veilige leef-en werkomgeving creëren voor iedereen. En dat willen we samen met u doen!

Kom naar de voorlichtingsbijeenkomst over drugsproductie in het buitengebied en leer de signalen én de geur van drugs herkennen.
Deelname is gratis. Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van een drankje met onder meer de burgemeester, de wijkagent en het CCV in gesprek te gaan.

Woensdag 28 september 2022 van 19.30 – 21.30 uur
Dorpshuis Ilpendam
Kerkstraat 1, Ilpendam

Deze avond bijwonen? Meld je aan op www.nhdrugsalert.nl/events

Programma Aanpak Ondermijning Noord-Holland | Noord-Holland Samen Veilig

Zoeken

Actueel

Notulen/Agenda

Kranten

Twitter