Rapport over kosten en baten onderdoorgang MKBA

De maatschappelijke kosten- en batenanalyse (MKBA) is het eindproduct van de vervolgstudie naar een onderdoorgang van de N247 door Broek in Waterland. Het document staat nu online.

De MKBA brengt de positieve en negatieve effecten voor de hele maatschappij in beeld. Bij kosten gaat het met name over de kosten om het bouwwerk te maken, maar ook over het dagelijks beheer en onderhoud van een bovengrondse of ondergrondse N247. Bij de baten (opbrengsten) gaat het bijvoorbeeld over minder uitstoot van fijnstof, minder geluid, betere oversteekbaarheid.

De kosten worden in geld uitgedrukt. Voor de baten is dit maar deels het geval; sommige baten zijn alleen relatief te beschouwen. Voorbeeld daarvan is hoeveel ruimte er overblijft voor groen en hoe het uitzicht op de N247 is. Het eindresultaat is een kwantitatieve en kwalitatieve vergelijking tussen de varianten. 

Ook is inzichtelijk gemaakt hoe elke variant kan worden gebouwd, hoe lang de overlast zal duren en welke fasering daarbij past. Uitgangspunt is daarbij dat de N247 grotendeels beschikbaar blijft voor het wegverkeer.

Zoeken

Actueel

Notulen/Agenda

Kranten

Twitter

WebWaterland.nl