Nieuwbouw KeBo-terrein

Bouwbedrijf HSB uit Volendam heeft in 2020 het voormalige KeBo terrein aangekocht.

Vervolgens heeft HSB met het college van B&W van de gemeente Waterland op 24 januari 2022 een exploitatieovereenkomst getekend voor de bouw van 21 woningen en 3 commerciële ruimtes van 50m2. Helaas is bij het afsluiten van deze overeenkomst geen rekening gehouden met de wensen van veel inwoners van Broek in Waterland om op het Kebo terrein een supermarkt of buurtsuper te realiseren.

In een hierop volgende stap is er een “Beeldkwaliteitsplan” opgesteld door architectenbureau Mulleniers. De Dorpsraad, de Gemeente waterland, HSB en de welstandcommissie hebben in vier sessies het Beeldkwaliteitsplan voorzien van verbeteringen. De groenvoorziening, de parkeerplaatsen, het dorpsaangezicht, de commerciële ruimtes en de informatievoorziening waren specifieke aandachtpunten voor de Dorpsraad. Deze zijn naar onze tevredenheid verbeterd in het definitieve Beeldkwaliteitsplan. Opnieuw is het niet gelukt om de commerciële ruimte te vergroten, welke beter geschikt zou zijn voor een renderende buurtsuper. Het nieuwe Beeldkwaliteitsplan wordt gebruikt bij het opstellen van het bestemmingsplan dat naar verwachting in mei 2023 door de gemeenteraad zal worden behandeld.

Op de website www.hsbinbroek.nl zal een schets van de bouwplannen uit het beeldkwaliteitsplan en een planning beschikbaar gesteld worden. Deze informatiesite van HSB zal tijdens het hele vergunningen- en bouwtraject de omwonenden en geïnteresseerden van informatie voorzien. Gegadigden voor de commerciële ruimtes kunnen zich ook melden op de site of direct bij HSB. Daaraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Namens de werkgroep Nieuwbouw 

Zoeken

Actueel

Notulen/Agenda

Kranten

Twitter

WebWaterland.nl