Blijvende behoefte aan voorzieningen

Tijdens de Dorpsraad-vergadering van 11 Januari 2023 heeft een groep van 36 bewoners uit Broek hun zorgen geuit aan de Dorpsraad over het verdwijnen van voorzieningen in Broek. Dit was naar aanleiding van een nog prematuur idee van de plaatselijke projectontwikkelaar, om de voormalige klompenboerderij Havenrak  aan het Nieuwland (centrale parkeerplein van het dorp) te herbouwen in starters- en senior-woningen, met op de begane grond, een kleinschalige supermarkt. De behoefte aan een kleinschalige supermarkt gericht op de toekomst speelt al jaren in ons dorp. Dit signaal willen wij graag als Dorpsraad richting de gemeente Waterland verder uitwerken. De Dorpsraad heeft een formele brief gestuurd naar de betreffende wethouders van de Gemeente Waterland. In deze brief stelt de dorpsraad een samenwerking met de gemeente voor om invulling te geven aan het realiseren van een kleine supermarkt in Broek in Waterland. Inmiddels heeft de wethouder aangegeven een eerste gesprek te plannen om te verkennen wat mogelijk is.

Zoeken

Actueel

Notulen/Agenda

Kranten

Twitter