Kieswijzer over onderdoorgang door Broek van de N247 in de provinciale verkiezingsprogramma`s 2023

In de kieswijzer van de Dorpsraad vindt u het standpunt van de 24 politieke partijen die aan de Statenverkiezingen op 15 maart meedoen, over de Onderdoorgang N247 in Broek. Het besluit over de Onderdoorgang zal na de verkiezingen door de nieuwe statenleden worden genomen. Daarom roepen wij iedereen op te gaan stemmen.

CDA

Wij zijn voor het ondergronds maken van de N247 in Broek in Waterland om de leefbaarheid in het dorp te verbeteren. Aanpassing van de huidige plannen is nodig: het CDA wil dat het hele traject in het dorp ondergronds blijft. Zo kan zelfs met sterk toenemend vrachtverkeer de geluidsdruk verminderen en de luchtkwaliteit verbeteren in Broek in Waterland
(bron)

Christen Unie

In Broek in Waterland wordt de N247 ondertunneld ter verbetering van de voet- en fietsverbindingen en verkeersveiligheid; de provincie kiest voor de ‘lange variant’ (tot voorbij dorp) of geen tunnel.
(bron)

D66

Voor D66 is het belangrijk dat er een passende oplossing wordt gevonden die de doorstroming en leefbaarheid in Broek in Waterland verbetert. Bovendien moet er ruim baan zijn voor het OV en mag de natuur er niet op achteruit gaan.
(bron)

Forum voor Democratie

Niet opgenomen in verkiezingsprogramma.

Groen Links

Voor de leefomgeving in Broek in Waterland wordt gewerkt aan een oplossing voor de knelpunten als gevolg van de doorsnijding van de N247 en aan de verbetering van de doorstroming op deze provinciale weg. We steunen de variant(en) waarin de leefbaarheid en veiligheid in het dorp verbetert, waarbij ook aandacht is voor het proces van co-creatie en voor betaalbaarheid.
(bron)

Partij voor de Dieren

Niet opgenomen in verkiezingsprogramma

PvdA

Op grond van de uitkomsten van de studie kiest de PvdA voor de bewonersvariant met verlengde onderdoorgang. Dit in aanvulling op wat er nu in hun verkiezingsprogramma staat: 'plan voor de leefbaarheid in Broek in Waterland en de doorstroming op de N247 moet verder worden uitgewerkt'.
(bron)

PVV

Niet opgenomen in verkiezingsprogramma

SP

Niet opgenomen in verkiezingsprogramma

VVD

Verbetering van de N247 met een 2x2-baans onderdoorgang in Broek in Waterland voor betere leefbaarheid in het dorp en vlottere doorstroming richting Edam-Volendam.
(bron)

Overige partijen:

AWP: niets gevonden op internet

BBB: niet opgenomen in verkiezingsprogramma

BVNL: niet opgenomen in verkiezingsprogramma

Code Oranje: niets gevonden op internet

DENK: niet opgenomen in verkiezingsprogramma

DNA: niets gevonden op internet

JA21: niet opgenomen in verkiezingsprogramma

Nederland met een PLAN (S.V.P.): niets gevonden op internet

N-NH: ondertunneling in de lange variant van de N247 bij Broek in Waterland

Onafhankelijke Politiek NH (OPNH): niet opgenomen in verkiezingsprogramma

Partij voor Ouderen en veiligheid: niets gevonden op internet

Piratenpartij: niet opgenomen in verkiezingsprogramma

PVDO: niets gevonden op internet

Volt: niet opgenomen in verkiezingsprogramma

Zoeken

Actueel

Notulen/Agenda

Kranten

Twitter