Rapport VINU over proces vervolgstudie Onderdoorgang N247

VINU heeft in opdracht van de provincie en de Dorpsraad een evaluatie uitgevoerd naar de co-creatie tijdens de vervolgstudie onderdoorgang N247. Het rapport beschrijft aan de hand van de Aanpak, de Organisatie en Communicatie, de Samenwerking en het Resultaat een groot aantal bevindingen en aanbevelingen. Een belangrijke bevinding is dat dankzij de co-creatie een resultaat is bereikt dat in een traditioneel planproces niet was bereikt. De samenvatting met 12 aanbevelingen en een checklist maken het rapport ook waardevol voor toekomstige co-creatie.

Download hier het rapport.

Zoeken

Actueel

Notulen/Agenda

Kranten

Twitter