Gemeente positief over beeldkwaliteitsplan KEBO woningbouwproject

Bouwbedrijf HSB Volendam heeft in januari 2022 een exploitatieovereenkomst gesloten met de gemeente voor de herontwikkeling van de KEBO-locatie aan de Eilandweg in Broek in Waterland. Voor de herontwikkeling van dit terrein is een beeldkwaliteitsplan opgesteld door een speciaal hiervoor opgericht Kwaliteitsteam, om de kwaliteit van de woon- en leefomgeving te waarborgen. Dit team bestaat uit de ontwikkelaar, Mulleners en Mulleners Architecten als adviseur, de Dorpsraad van Broek in Waterland, een gedelegeerde van de Welstandscommissie en de gemeentelijk projectleider. De sloop- en bouwwerkzaamheden starten naar verwachting eind 2024.   

Bestemmingsplan
Het college van B en W staat achter dit plan, en tijdens de raadsvergadering van 19 oktober is het plan behandeld en als positief beoordeeld. Als er geen bijzonderheden zijn, zal de gemeenteraad het ontwerp bestemmingsplan op 16 november vaststellen. Vervolgens zal het plan gedurende 6 weken ter inzage liggen, van begin december 2023 tot medio januari 2024, waarbij iedereen de gelegenheid heeft om zijn of haar zienswijze in te dienen. 

Achtergrond
Het woningbouwproject omvat 24 eenheden, waaronder 8 sociale appartementen en 13 koopwoningen, met de mogelijkheid om drie ruimtes te gebruiken voor commerciële doeleinden. 

In het plan komen 3 commerciële ruimtes van ongeveer 50 m2 per stuk. HSB zal deze ruimtes op de markt aanbieden. 

Als u geïnteresseerd bent, kunt u contact opnemen met HSB per e-mail: broekinwaterland@hsb-ontwikkeling.nl 

Voor meer informatie: https://www.hsbinbroek.nl

 

Zoeken

Actueel

Notulen/Agenda

Kranten

Twitter

WebWaterland.nl