Dorpsgenoot Willem de Vries overleden

Het bestuur van de Dorpsraad laat hierbij weten dat Willem de Vries, een van de oud-bestuursleden, op 16 maart j.l. onverwacht is overleden. Willem heeft tot 2014 actief deel uitgemaakt van het bestuur. Hij heeft onder meer een eerste versie van de website opgezet.

Het bestuur is hem dankbaar voor zijn bijdrage voor de Dorpsraad. En wenst de nabestaanden veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Namens het bestuur

Goof Buijs, voorzitter

Zoeken

Actueel

Notulen/Agenda

Kranten

Twitter