Nieuwe bewonersborrel 20 april

Uitnodiging voor alle nieuwe bewoners in Broek in Waterland.

Op zaterdag 20 april van 16.00 tot 18.00 uur in het Broeker Huis, Leeteinde 16, Broek in Waterland.

Voor alle nieuwe inwoners van Broek in Waterland die vanaf 2022 in ons dorp zijn komen wonen. Tijdens deze bijeenkomst kunt u informeel kennis maken met de vele verenigingen en stichtingen die in ons dorp actief zijn. Kinderen van harte welkom. Voor hen organiseren we een activiteit in een van de ruimtes in het Broekerhuis. 

Namens Stichting Dorpsraad Broek in Waterland, Stichting Het Broeker Huis, Stichting Broekerkerk, Historische Vereniging Broek in Waterland en Stichting Broeker Gemeenschap.

Zoeken

Actueel

Notulen/Agenda

Kranten

Twitter