Co-creatie Onderdoorgang Broek in publicatie Community Organising

De Dorpsraad Broek in Waterland heeft de afgelopen jaren in co-creatie met de Provincie Noord-Holland gewerkt aan een ondergrondse oplossing voor de N247 die het dorp in tweeën splitst. De aanpak die we hier hebben ontwikkeld, is voor andere dorpsraden een inspirerend voorbeeld. Recent heeft de LSA (Landelijk Samenwerkingsverband Actieve Bewoners) een verkenning uitgebracht over Community Organising. Dat zet je in als je iets wilt veranderen en hiervoor de buurt of het dorp op de been wil brengen. De co-creatie in Broek is een van de inspirerende voorbeelden. Lees de ‘Verkenning Community Organising’ 

Zoeken

Actueel

Notulen/Agenda

Kranten

Twitter