Belangrijk bericht over de vergaderdata van de Dorpsraad

In verband met werkzaamheden elders heeft de Dorpsraad Broek in Waterland moeten besluiten haar vergaderdata te veranderen. Dit betekent dat er in mei, juni en juli niet op de eerste woensdagavond van de maand wordt vergaderd, maar dat er 1 vergadering zal zijn op woensdagavond 26 juni a.s.

Ook zal er in het najaar een verandering zijn! In de maanden oktober en november wordt er niet vergaderd op de eerste woensdagavond van de maand, maar zal er 1 dorpsraadvergadering zijn op woensdagavond 23 oktober.

Concluderend, de vergaderdata van de Dorpsraad voor 2024 zijn nu als volgt:

  • 26 juni
  • 4 september
  • 23 oktober
  • 4 december

Plaats: Broekerhuis (achterzaal). Aanvang: 20.15 uur.

 

Zoeken

Actueel

Notulen/Agenda

Kranten

Twitter