Tijdelijke dosering op N247

Nieuwe Verkeersmaatregel bij Broek in Waterland: Doseren voor Betere Doorstroming

Sinds een aantal dagen is tijdens ochtendspits het verkeer ten noorden van Broek in Waterland op werkdagen "gedoseerd". Deze nieuwe maatregel gebruikt het verkeerslicht op de N247 ter hoogte van hectometerpaal 34,9 als doseerlicht tussen 06.00 en 10.00 uur. Normaal gesproken helpt dit licht lijnbussen om in te voegen, maar nu dient het om de verkeersstroom te onderbreken zodat voertuigen vanuit Broek in Waterland gemakkelijker kunnen invoegen.

Achtergrond van de Regeling

De intensieve verkeersstroom vanuit Hoorn richting de A7 maakt het voor inwoners van Broek in Waterland moeilijk om tijdens de ochtendspits de weg op te komen. Onderzoek toont aan dat 80% van het lokale verkeer richting Amsterdam reist. Door het invoegen te vergemakkelijken, wordt de doorstroming verbeterd en verkeersopstoppingen verminderd. De verkeerslichten zullen in vaste cycli het verkeer uit Hoorn kortstondig tegenhouden om zo de benodigde ruimte te creëren.

Monitoring en Aanpassingen

De effectiviteit van de nieuwe cyclustijden zal nauwlettend worden gemonitord en indien nodig aangepast. Deze monitoring helpt om de verkeersdoorstroming optimaal te houden en onnodige vertragingen te voorkomen.

Beperking tot de Ochtendspits

De dosering is specifiek voor de ochtendspits ingesteld, omdat verkeerstellingen aantonen dat buiten deze tijden de verkeersintensiteit afneemt, wat voldoende mogelijkheden biedt voor het invoegende verkeer. In de avondspits, wanneer het meeste verkeer uit Amsterdam komt, is er voldoende ruimte om Broek in Waterland in te rijden zonder extra maatregelen.

Impact op Busverkeer en Overige Verkeer

De bussen behouden hun prioriteit bij dit verkeerslicht en ontvangen versneld groen zodra ze zich melden. Voor het overige verkeer op de N247 wordt een korte wachtrij verwacht. De regeling van de verkeerslichten aan de zuidkant van Broek in Waterland bij de Eilandweg blijft ongewijzigd en zal zich blijven aanpassen aan het verkeersaanbod.

Duur van de Maatregel

Deze verkeersmaatregel blijft van kracht zolang de werkzaamheden aan de A7 duren. De maatregel is genomen in overleg met de verkeerscentrale en Rijkswaterstaat, en de lokale gemeente is hierover geïnformeerd.

Met deze maatregel hoopt de Provincie de leefbaarheid en verkeersveiligheid in Broek in Waterland en omstreken te verbeteren, en tegelijkertijd een soepelere verkeersdoorstroming te realiseren tijdens de spitsuren.

Zoeken

Actueel

Notulen/Agenda

Kranten

Twitter

WebWaterland.nl