persbericht Tunnel JA Asfalt Nee

PERSBERICHT DORPSRAAD BROEK IN WATERLAND

Download hier het persbericht

 

 

www.dorpsraadbroekinwaterland.nl

3 september 2014

Geen derde asfaltbaan maar een tunnel door Broek

Op woensdag 3 september 2014 biedt de Dorpsraad Broek in Waterland ruim 2000 handtekeningen aan van bewoners van Waterland. Zij zijn voor een tunnel en tegen een derde asfaltbaan door Broek in Waterland. De handtekeningen worden aangeboden aan gedeputeerde mw. Elizabeth Post die deze om 10 uur bij de ingang van het stadhuis in Monnickendam in ontvangst zal nemen.

De Dorpsraad Broek in Waterland vindt de huidige plannen voor ‘Bereikbaarheid Waterland’ onacceptabel . We willen een serieus onderzoek naar het door ons ondersteund tunnelalternatief voor de N247 door de dorpskern. De Gemeente Waterland heeft hiertoe unaniem een motie aangenomen. De projectgroep Bereikbaarheid Waterland geeft aan dat een bestuurlijk besluit nodig is om onderzoek te doen naar de haalbaarheid van het door de Dorpsraad ingediende tunnelalternatief. Vandaag vergadert de Stuurgroep Bereikbaarheid Waterland. De Dorpsraad doet vandaag een dringend beroep op hen om middelen vrij te maken voor een adequate uitwerking en doorrekening van het tunneltracé.

De huidige plannen de provincie gaan ten koste van de leefbaarheid in ons dorp. Ze zijn strijdig met hun eigen uitgangspunten die de Stuurgroep heeft opgesteld (gebruik huidige infrastructuur, leefbaarheid en verkeersveiligheid). De voorgestelde aanleg van een busstrook vanaf de Eilandweg naar de bushalte in het dorp door Broek lost de bereikbaarheid Waterland niet op. Nu al gaan 22.000 auto’s per werkdag door het dorp. Dat worden er al alleen maar meer de komende jaren. Het provincieplan betekent meer auto’s met hogere snelheid door het dorp en een minimale tijdwinst voor het openbaar vervoer.

De Dorpsraad Broek in Waterland werkt samen met de raadsgroep Tunnel van de Gemeente Waterland.

De actie begint om 09.30 en duurt tot 10.15.

Adres: Gemeentehuis Waterland, Pierebaan 3 1141 GV Monnickendam

Voor de redactie:

Dorpsraad Broek in Waterland

Johanna Huizer

06 - 22380982

info@dorpsraadbroekinwaterland.nl
 

Zoeken

Actueel

Notulen/Agenda

Kranten

Twitter