geen tunnel in Broek

3-09-2014

Meer informatie

Britta Burger-Adema

Tel: 023-5144639!

Mail: ademab@noord-holland.nl

Persbericht

Postbus 123!

2000 MD Haarlem!

Telefoon 023-5143143!

Fax 023-5143030! !

Houtplein 33!

Haarlem!

www.noord-holland.nl

!!!

Geen autotunnel voor Broek in Waterland ! !

Op 3 september 2014 is door de stuurgroep Bereikbaarheid Waterland

opnieuw gesproken over de ondertunneling van Broek in Waterland. Zij

ziet echter geen mogelijkheden om een autotunnel te financieren. De

stuurgroep heeft hiermee definitief besloten om geen autotunnel te

realiseren. ! !

De stuurgroep is in 2011 tot de conclusie gekomen dat een autotunnel door

Broek in Waterland vanwege de hoge kosten (€ 120 miljoen) niet haalbaar is.

Desondanks is een autotunnel nog steeds een wens van de inwoners van

Broek in Waterland en de gemeente Waterland, zo bleek ook uit de circa 2.000

handtekeningen die een bewoner verzamelde. Op verzoek van de lokale

dorpsraad heeft de stuurgroep het onderwerp vandaag nogmaals besproken. ! !

De stuurgroep, bestaande uit bestuurders van de provincie Noord-Holland,

Stadsregio Amsterdam en de gemeenten Waterland, Edam-Volendam,

Purmerend en Amsterdam stadsdeel Noord, is vandaag tot dezelfde conclusie

gekomen als drie jaar geleden. ! !

Vanuit verschillende overheden is onvoldoende geld beschikbaar om de

autotunnel te realiseren. Voor dit soort projecten zijn ook geen Europese

subsidies mogelijk. Een tunnel bevordert wel de leefbaarheid van de dorpskern

Broek in Waterland maar niet de doorstroming en veiligheid voor de gehele

regio. De stuurgroep neemt medio 2015 een besluit over een pakket aan

maatregelen om knelpunten rondom de provinciale wegen N247 en N235

zoveel mogelijk op te lossen.! !

Eind november 2014 zijn leden van de stuurgroep aanwezig bij een

bijeenkomst van de klankbordgroep. Tijdens deze bijeenkomst volgt een

uitgebreide toelichting waarom er geen autotunnel komt.! !

Bereikbaarheid Waterland

Het programma Bereikbaarheid Waterland heeft als doel de bereikbaarheid,

verkeersveiligheid en leefbaarheid in de regio Waterland te verbeteren. ! ! 

Zoeken

Actueel

Notulen/Agenda

Kranten

Twitter

WebWaterland.nl