reactie op GEEN Tunnel

 

Reactie Dorpsraad Broek in Waterland op het persbericht "Geen tunnel".

De 2141  handtekeningen voor een tunnel worden overhandigd aan Gedeputeerde mevrouw E. Post door de voorzitter van de Dorpsraad Broek in Waterland, de andere stuurgroepleden kijken toe (foto: Ria Houweling)

Alle voorstanders evenals de Dorpsraad BiW zijn erg teleurgesteld over het besluit van de Stuurgroep Bereikbaarheid Waterland om geen geld te investeren in het onderzoek naar de voorgestelde tunnelvariant. Men heeft niet eens de moeite genomen om het alternatief serieus te nemen, ook al onderschrijven meer dan 2100 Waterlanders deze wens.

Zij vindt het "geen geld argument" een zwaktebod. En de door de Stuurgroep voorgestelde 3e asfaltbaan een aanfluiting voor het beleid dat de Stuurgroep zegt voor te staan. Het voorgestelde tracé is onacceptabel. En we laten ons niet afschepen met een nieuwe voetgangerstunnel die de Provincie nog in de aanbieding heeft.

De leefbaarheid van de historische kern Broek in Waterland komt zwaar onder 

druk te staan.

De Dorpsraad bezint zich op volgende stappen! Laat uw mening horen via info@dorpsraadbroekinwaterland.nl

 

Zoeken

Actueel

Notulen/Agenda

Kranten

Twitter