Stimulering regeling Maatschappelijk initiatieven

De kernraden 

 
 
Onderwerp: 
Stimuleringsregeling 
Maatschappelijke 
initiatieven 
 
 
Beste 
 
 
Vanaf 1januari2015 is de regeling"Burgerparticipatie"vervangen door de Stimuleringsregeling Maatschappelijke initiatieven. 
U kunt als kernraad een beroep doen op deze regeling voor uw initiatieven en 
activiteiten.De uitvoering van de Stimuleringsregeling is ondergebracht bij de 
afdelingZ org en Welzijn. 
 
 
In 2015 is een totaal bedrag van C41.300,- beschikbaar voor subsidies uit de 
Stimuleringsregeling. 
De Stimuleringsregeling staat open voor initiatieven van burgers en 
maatschappelijke organisaties, zoals sportverenigingen en kernraden. 
Er is maximaal een bedrag van C5.000,- beschikbaar voor een initiatief. 
 
 
Voorwaarden stimuleringsregeling 
 
Om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit de Stimuleringsregeling geldt een aantal 
voorwaarden. 
De initiatieven die worden ontwikkeld moeten zich richten op/een bijdrage leveren aan: 
 
* het vergroten van de betrokkenheid van burgers bij elkaar of de kern; 
» de leefbaarheid in de kern door voorzieningen toe te voegen in de openbare ruimte,zoals 
  een klein bouwwerk, groen of straatmeubilair; 
* het stimuleren van de culturele en/of sportieve participatie. 
 
Activiteiten met een puur commercieel oogmerk worden uitgesloten, evenals activiteiten waarvoor financiering mogelijk is door het afsluiten van eenlening. 
Informatie over het aanvragen van de subsidie vindt u op de webpagina van de
gemeente 
http://www.waterland.nl/over-waterland/welzijn/welzijnssubsidie/Stimuleringsregeling 
 
 
Vragen 
Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met Petra Bijsterbosch. 
Zij is aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag, en vrijdag en bereikbaar op telefoonnummer 
(0299)658550 of per e-mail 
 
p.bijsterboschfS.waterland.nl. 
 
 
Met vriendelijke groeten 
namens 
burgemeester en wethouders, 
 
 
Astrid 
Vreugdenhil 
hoofd afdeling Zorg en Welzijn 
 
 
cc: 
Z&W 
Postbus 
1000  
1140 BA Monnickendam 
 
Bezoekadres 
Pierebaan 3 
Monnickendam 
 
T.0299-658585 
 
F.0299-658599 
 
E.gemeente@waterland.nl 
 
IW. www.waterland.nl IBAN 
Rabobank: 
NL24RABO034.28.79.200 
IBAN BNG:NL11BNGH028.50.33.298 6 11
 
 
 
 
 

Zoeken

Actueel

Notulen/Agenda

Kranten

Twitter

WebWaterland.nl