Klankbord bereikbaarheid Waterland

Beste lid van de klankbordgroep Bereikbaarheid Waterland,
 
Op 3 maart organiseren we een bijeenkomst voor de klankbordgroep in het Broeker Huis. U bent van harte uitgenodigd!
 
Op deze avond vertellen wij u graag wat er met de input uit vorige klankbordgroepbijeenkomsten is gedaan. Ook horen we graag wat u onder ‘leefbaarheid’ verstaat. Dat was een van de punten die op 24 november jl. naar voren kwam tijdens de bijeenkomst in de kerk. Gaat het om geluid, fijnstof, over een nieuwe verbinding voor langzaam verkeer bij de brug of om iets anders? Ook de creatieve ideeën die leven in Broek in Waterland kunnen deze avond worden gedeeld.
De projectvoorbereiding voor de uitvoeringsfase van project Bereikbaarheid Waterland is gestart. Op 3 maart lopen we samen met u de stand van zaken rond het project door en maken we afspraken over hoe u op de hoogte gehouden wordt over het proces.
De klankbordgroep willen we graag uitbreiden. Daarom versturen we een uitgebreidere uitnodiging via de post naar alle bewoners.
 
Reserveer alvast 3 maart in uw agenda! U kunt zich nu al aanmelden voor de bijeenkomst via BereikbaarheidWaterland@noord-holland.nl.
 
Met vriendelijke groet,
 
Bram Derix

  

Zoeken

Actueel

Notulen/Agenda

Kranten

Twitter