Persbericht Tunnelplannen

PERSBERICHT DORPSRAAD BROEK IN WATERLAND
www.dorpsraadbroekinwaterland.nl 
11 februari 2015
 
Provincie laat zich informeren over tunnelplannen Broek
 
Een grote meerderheid van de inwoners van Broek in Waterland wil af van de overlast van de N247 die hun dorp dwars door midden snijdt. Ze willen een tunnel en geen derde asfaltbaan door het dorp. Op maandagochtend 16 februari komt de Commissie Mobiliteit & Wonen van de Provincie Noord-Holland op werkbezoek.  
Broek heeft na de informatie bijeenkomst van de Provincie op 24 november j.l. niet stil gezeten. Het nieuw opgerichte Samenwerkingsverband Tunnel Waterland, een werkgroep van Dorpsraad Broek in Waterland, werkt aan een creatieve structurele oplossing van de overlast van de N247 met een onderdoorgang door Broek. Die goed is voor de leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid van onze regio. De Dorpsraad doet een dringend beroep op de statenleden om middelen vrij te maken voor een adequate uitwerking en doorrekening van duurzame en leefbare passage door het dorp. 
De huidige plannen de provincie gaan ten koste van de leefbaarheid in ons dorp. Ze staan haaks op de eigen uitgangspunten van de Stuurgroep (gebruik huidige infrastructuur, leefbaarheid en verkeersveiligheid). De voorgestelde aanleg van een busstrook vanaf de Eilandweg naar de bushalte in het dorp door Broek lost de bereikbaarheid Waterland niet op, is slecht voor de leefbaarheid en de veiligheid. Nu al gaan 22.000 auto’s per werkdag door het dorp, waarvan 4000 vrachtauto’s. Dat worden er al alleen maar meer de komende jaren.
Het werkbezoek begint om 09.00 op de parkeerplaats op het Nieuwland en duurt tot 10.30.
Beginpunt: Parkeerplaats Nieuwland, Broek in Waterland
 
 
Voor de redactie:
Dorpsraad Broek in Waterland
Johanna Huizer
06 - 22380982

info@dorpsraadbroekinwaterland.nl 

Zoeken

Actueel

Notulen/Agenda

Kranten

Twitter

WebWaterland.nl