Uikomst inloopavond

 

 
 
Onderwerp: Uitkomst inloopavond
 
 
Geachte heer, mevrouw,
 
 
Op donderdag 22 januari 2015 heeft de gemeente een inloopavond georganiseerd. Hierbij is het conceptontwerp voor de al dan niet gedeeltelijke herinrichting van het Moerland, de Vennen, het Nieuwland en het Burgemeester P.Ph. Paulplantsoen gepresenteerd. Hieronder informeren wij u over de uitkomst en het vervolg.
 
Definitief ontwerp
Dat Broek in Waterland Noord een levendige buurt is blijkt uit de vele reacties op het concept ontwerp. In de bijlage van deze brief vindt u onze beantwoording hierop.  Naar aanleiding van de vragen en suggesties uit de inloopavond hebben we een definitief ontwerp gemaakt. Hieronder lichten wij de belangrijkste aanpassingen ten opzichte van het conceptontwerp toe.
 
Parkeervoorziening en versmalling
Ondanks de behoefte bij bewoners van de omliggende straten is er, gelet op de ontvangen reacties, besloten geen versmalling en parkeerplaatsen aan te brengen langs het Burg. P.Ph. Paulplantsoen. Wel blijven de twee 30 minuten laad- en losplaatsen bij de winkel gehandhaafd.
 
Groeninrichting
Het groen in het Burgemeester P.Ph. Paulplantsoen wordt opgewaardeerd door het aanbrengen van borders met kleurrijke vaste planten langs de paden. Er komt geen zitgelegenheid in het plantsoen, de bestaande bank wordt gehandhaafd. Voor Burgemeester P.Ph. Paulplantsoen 4-5 wordt het paadje verwijderd en het plantvak doorgetrokken
 
Wellicht dat u het definitieve plan nog eens wilt bekijken. Uiteraard kan dit gedurende de openingstijden van het gemeentehuis bij het Klanten Contact Centrum. Bovendien plaatsen wij het ontwerp op onze website: www.waterland.nl/actueel/werk-in-uitvoering.
 
Planning
Wij willen op maandag 16 februari 2015 starten met de werkzaamheden vanaf de kruising Nieuwland/Moerland t/m de kruising tegenover Moerland nr. 5. De werkzaamheden worden uitgevoerd door de firma Wagelaar BV en namens de gemeente begeleid door de heer J.Verleg. Gedurende de werkzaamheden wordt u door de aannemer, in overleg met de gemeente, op de hoogte gehouden over de voortgang. Wij verwachten dat de totale werkzaamheden ca. 3 maanden gaan duren.
 
Om de overlast te beperken worden de werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd. Het is echter niet uit te sluiten dat u enige hinder ondervindt van de werkzaamheden. Toch doen wij er alles aan om deze hinder tot een minimum te beperken, ook u kunt hiertoe bijdragen. Daarom vragen wij u om:
voor aanvang en tijdens de werkzaamheden geen auto’s te parkeren op de aangegeven weggedeelten; 
eventuele aanwezige hagen/beplanting die overhangen boven de stoep of rijbaan terug te snoeien;
medewerking te verlenen op verzoek van de aannemer en/of gemeente. 
 
 
Vragen en contact gegevens
Neemt u voor eventuele vragen en/of opmerkingen gerust contact op met de toezichthouder, de heer J.Verleg. Hij is bereikbaar via telefoonnummer (0299) 658 574 of via email  j.verleg@waterland.nl 
 
 
Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders,
 
 
 
P. Verkroost
Coördinator/beleidsmedewerker
 
 
 
 
 
Onderwerp: Uitkomst inloopavond
 
 
Geachte heer, mevrouw,
 
 
Op donderdag 22 januari 2015 heeft de gemeente een inloopavond georganiseerd. Hierbij is het conceptontwerp voor de al dan niet gedeeltelijke herinrichting van het Moerland, de Vennen, het Nieuwland en het Burgemeester P.Ph. Paulplantsoen gepresenteerd. Hieronder informeren wij u over de uitkomst en het vervolg.
 
Definitief ontwerp
Dat Broek in Waterland Noord een levendige buurt is blijkt uit de vele reacties op het concept ontwerp. In de bijlage van deze brief vindt u onze beantwoording hierop.  Naar aanleiding van de vragen en suggesties uit de inloopavond hebben we een definitief ontwerp gemaakt. Hieronder lichten wij de belangrijkste aanpassingen ten opzichte van het conceptontwerp toe.
 
Parkeervoorziening en versmalling
Ondanks de behoefte bij bewoners van de omliggende straten is er, gelet op de ontvangen reacties, besloten geen versmalling en parkeerplaatsen aan te brengen langs het Burg. P.Ph. Paulplantsoen. Wel blijven de twee 30 minuten laad- en losplaatsen bij de winkel gehandhaafd.
 
Groeninrichting
Het groen in het Burgemeester P.Ph. Paulplantsoen wordt opgewaardeerd door het aanbrengen van borders met kleurrijke vaste planten langs de paden. Er komt geen zitgelegenheid in het plantsoen, de bestaande bank wordt gehandhaafd. Voor Burgemeester P.Ph. Paulplantsoen 4-5 wordt het paadje verwijderd en het plantvak doorgetrokken
 
Wellicht dat u het definitieve plan nog eens wilt bekijken. Uiteraard kan dit gedurende de openingstijden van het gemeentehuis bij het Klanten Contact Centrum. Bovendien plaatsen wij het ontwerp op onze website: www.waterland.nl/actueel/werk-in-uitvoering.
 
Planning
Wij willen op maandag 16 februari 2015 starten met de werkzaamheden vanaf de kruising Nieuwland/Moerland t/m de kruising tegenover Moerland nr. 5. De werkzaamheden worden uitgevoerd door de firma Wagelaar BV en namens de gemeente begeleid door de heer J.Verleg. Gedurende de werkzaamheden wordt u door de aannemer, in overleg met de gemeente, op de hoogte gehouden over de voortgang. Wij verwachten dat de totale werkzaamheden ca. 3 maanden gaan duren.
 
Om de overlast te beperken worden de werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd. Het is echter niet uit te sluiten dat u enige hinder ondervindt van de werkzaamheden. Toch doen wij er alles aan om deze hinder tot een minimum te beperken, ook u kunt hiertoe bijdragen. Daarom vragen wij u om:
voor aanvang en tijdens de werkzaamheden geen auto’s te parkeren op de aangegeven weggedeelten; 
eventuele aanwezige hagen/beplanting die overhangen boven de stoep of rijbaan terug te snoeien;
medewerking te verlenen op verzoek van de aannemer en/of gemeente. 
 
 
Vragen en contact gegevens
Neemt u voor eventuele vragen en/of opmerkingen gerust contact op met de toezichthouder, de heer J.Verleg. Hij is bereikbaar via telefoonnummer (0299) 658 574 of via email  j.verleg@waterland.nl 
 
 
Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders,
 
 
 
P. Verkroost
Coördinator/beleidsmedewerker
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zoeken

Actueel

Notulen/Agenda

Kranten

Twitter