Vrijwillige bijdrage 2015

 Elk jaar vraagt de Dorpsraad om een vrijwillige bijdrage. Daar geeft U de afgelopen jaren gelukkig in groten getale gehoor aan. in 2014 is het aantal donaties wat gedaald doordat er in/vanaf dat jaar geen acceptgiro's meer mogelijk waren.

Uw donatie kan nu alleen direct door U worden overgeboekt en de Dorpsraad is daarvoor heel dankbaar

Ook voor 2015 vragen wij u vriendelijk om een kleine financiële ondersteuning in de uitgaven van de Dorpsraad: hiermee kunnen wij onder andere de kosten van de Dorpsraadkrant (die 2 keer per jaar uit-komt), de openbare vergaderingen, de boekhouding en de website dekken.

Om kosten te besparen voegen we geen acceptgirokaart meer toe. U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekeningnummer NL67 RABO 0354 0526 32 ten name van Dorpsraad Broek in Waterland, o.v.v . bijdrage 2015.

Onze hartelijke dank!

Zoeken

Actueel

Notulen/Agenda

Kranten

Twitter