Input dorpsraad bijeenkomst 0 3 maart

Goed nieuws voor ons dorp!
De Commissie Mobiliteit en Wonen steunt een onderdoorgang door Broek
 
Het Samenwerkingsverband Onderdoorgang Waterland (werkgroep van de Dorpsraad Broek in Waterland) wil onderzoek naar een onderdoorgang door Broek. Dit lijkt te gaan lukken!
Op 16 februari heeft er een bezoek plaatsgevonden van de Commissie Mobiliteit & Wonen van de Provincie. Tijdens dit bezoek hebben wij onze zienswijze succesvol naar voren gebracht. 
 
Wat gaat er dan gebeuren?
Op 2 maart a.s. zal een brede coalitie van politieke partijen in de provincie een motie indienen om de dorpsraad van Broek in Waterland tijd en budget te geven om alternatieven voor een tunnel te onderzoeken, zoals een aquaduct of onderdoorgang. Dit zijn aanzienlijk goedkopere varianten die evengoed een groot deel van de huidige overlast wegnemen én Broek Noord en Zuid weer herenigen.
De Dorpsraad wil de komende maanden een reëel  en betaalbaar alternatief laten onderzoeken voor een onderdoorgang door Broek met een onafhankelijk onderzoeksbureau.
 
Onduidelijkheid over de plannen van de Stuurgroep Bereikbaarheid Waterland
Er is veel onduidelijkheid over de plannen van de Stuurgroep Bereikbaarheid Waterland.
- Wat voor zin heeft praten over de Stuurgroep-plannen als de DR geld krijgt voor onderzoek naar onderdoorgang door Broek?
- Hoe nodig is de benodigde vervanging van de brug nu werkelijk? 
- Waarom is Europese subsidie voor een onderdoorgang bij voorbaat afgeschreven? 
- Waar zijn de gegevens over ultrafijnstof, stikstof en geluidsniveaus? 
- Wie bepaalt welke onderzoeksbureaus worden ingeschakeld?
 
Wat wil de Dorpsraad
- Geen tunnel maar onderdoorgang, niet meer asfalt en geen halve oplossingen
- Een duurzame en structurele oplossing
- Geen vertraging meer door open brug
- Een oplossing voor de geluidsoverlast en luchtvervuiling
- De bereikbaarheid verbeteren
- Van Broek weer één dorp maken
- Een betaalbaar alternatief 
 
Hoe willen we dat?
- Leefbaarheid en veiligheid als voorwaarde.
- Burgers niet zien als obstakel, maar als bron van co-creatie.
- Open met elkaar in gesprek, niet van boven af opleggen.
- Niet meer asfalt, maar innovatie en mobiliteit.
- Recht doen aan ons beschermd erfgoed.
- Niet alleen economische maar ook maatschappelijke maatstaven. 
 
Meer informatie over het Samenwerkingsverband Onderdoorgang Waterland 
Website: www.dorpsraadbroekinwaterland.nl 

Facebook: Onderdoorgang Waterland 

28 februari 2015

Zoeken

Actueel

Notulen/Agenda

Kranten

Twitter

WebWaterland.nl