Programma Schetsdag 23 mei

• 
12.45-13.00 uur. Ontvangst 
Binnenlopen/kennismaken/kopje koffie/thee 
• 
13:00 Openingswoord 
De dagvoorzitter Goof Buijs heet allen welkom en geeft een korte 
introductie over het doel van de middag. 
 
• 
13:15 wandeling naar N247 en bekijken situatie ter plaatse 
• 
14:00 terug in Draai 33: presentatie Dorpsraad en Werkgroep 
Samenwerkingsverband Onderdoorgang Waterland 
• 
14:15 schets / brainstormsessie. 
Afhankelijk van aantal aanwezigen gaan we in groepjes uiteen 
• 
16:15 presentatie schetsontwerpen 
• 
16:30 afronding middag en borrel met hapjes 
De dagvoorzitter zal een samenvatting geven van de middag en de 
verdere planning. Dit alles onder het genot van een drankje en een 
hapje 
 
• 
17:30 einde programma 
 
 
 
Beste Genodigde, 
 
Hierbij willen wij U namens het Samenwerkingsverband Onderdoorgang 
Waterland, graag uitnodigen voor de schetsdag op 23 mei. 
 
Achtergrond 
De Dorpsraad heeft van de Provincie Noord-Holland de tijd gekregen om 
een eigen plan te maken voor de situatie rondom de N247 in Broek in 
Waterland. De huidige plannen van de Stuurgroep Bereikbaarheid 
Waterland vindt de Dorpsraad geen verbetering van de onveilige en 
overlast gevende situatie die er nu in Broek in Waterland bestaat. 
 
Creatieve oplossing 
Daarom hebben we het Samenwerkingsverband Onderdoorgang Waterland 
opgericht, een werkgroep van de Dorpsraad, die een oplossing wil 
voorstellen die voor iedereen optimaal is. Zie onze website: 
 
www.onderdoorgangbroek.nl 
 
Daarvoor organiseren we op 23 mei een schetsdag. Met u willen we 
enkele oplossingen bedenken voor de situatie in Broek in Waterland, die 
we vervolgens door specialisten verder willen laten uitwerken. 
 
 
De uiteindelijke oplossing zal in januari 2016 worden ingebracht in de 
Staten vergadering van de Provincie Noord-Holland. 
 
 
Locatie 
De schetsdag zal plaatsvinden op zaterdag 23 mei in: 
 
 
Draai 33 
De Draai 33 
1151CD Broek in Waterland. 
 
 
Voor aanmelding of vragen kunt u contact opnemen met: 
info@dorpsraadbroekinwaterland.nl 
 
 
Met hartelijke groet 
Goof Buijs (voorzitter Dorpsraad Broek in Waterland

Zoeken

Actueel

Notulen/Agenda

Kranten

Twitter