Meedenken ``tunnelprobleem``

Meedenken over ’tunnelprobleem’ Broek in Waterland .. 

Een weg om Broek in Waterland heen, of toch een onderdoorgang. Verschillende experts en geïnteresseerden dachten afgelopen weekend mee over wat er met de provinciale weg N247 moet gebeuren. Onder meer verkeersdeskundigen, medewerkers van de provincie en deskundigen van Rijkswaterstaat waren op hun vrije zaterdag naar het dorp gekomen om oplossingen te schetsen. Ze waren er op uitnodiging van de Dorpsraad. 

Jan Wischmeijer uit Haarlem werkte bij de provincie Noord-Holland en schetste mee. ,,Mijn tip is om ook na te denken over een weg om het dorp heen, zodat je een groot deel van het verkeer weghoudt. Het is een optie die je zeker mee moet nemen, als een onderdoorgang bijvoorbeeld te duur wordt.’’
 
Werncke Husslage, inwoner van Broek en werkzaam bij provincie Zuid-Holland, noemde als idee om twee kortere onderdoorgangen in het dorp aan te 
leggen, om zo wat verkeersdrukte weg te nemen. Ook zou het voetgangerstunneltje een flinke opknapbeurt moeten krijgen, vonden verschillende meedenkers. 
 
Uiteindelijk zijn zaterdag er zo’n vijf plannen bedacht die nu verder worden uitgewerkt. Deze worden dan eind juli aan de provincie gepresenteerd. 
 
Goof Buijs, voorzitter van de Dorpsraad, is erg blij met deze schetsmiddag. ,,Het is fijn dat we deze kans hebben gekregen om mee te denken. We hebben verschillende creatieve ideeën gehoord, waar we anders nooit op gekomen waren. Hopelijk vindt de provincie onze plannen ook waardevol. Aan ons zal het niet liggen, wij pakken deze kans aan.’’ 
 
Busstrook 
De provincie wil de N247 verbreden door ter hoogte van Broek een extra busstrook aan te leggen, maar veel inwoners zien dat absoluut niet zitten. Zij willen juist af van de weg dwars door het dorp, die tot overlast en aantasting van de leefbaarheid leidt. Een tunnel zou de doorstroming en veiligheid op de N247 verbeteren, vinden zij, maar volgens de provincie is een tunnel te duur. Van de provincie mag de Dorpsraad nu met een alternatief plan komen, waar dan ook naar gekeken zal worden.
 
Bron: NoordHollands Dagblad/Merlin Mulder
 
 

Zoeken

Actueel

Notulen/Agenda

Kranten

Twitter

WebWaterland.nl