Burg. P.Ph. Paulus plantsoen, persbericht

 Naar aanleiding van een brief van de Wooncompagnie is er (weer) veel onrust ontstaan rondom het voortbestaan van de woningen aan het Burgemeester Peter Ph. Paulplantsoen.

Dit wooncomplex heeft in augustus 2014 een onherroepelijke monumenten status verkregen. 
In de brief, gericht aan de huidige bewoners wordt opnieuw gesproken van sloop van de woningen.
Woensdag 24 juni j.l. heeft de  Dorpsraad een kennismakingsgesprek met wethouder J van der Hoeven gehad. Hij heeft o.a. volkshuisvesting in zijn portefeuille. Met hem hebben we de problematiek rondom het Burgemeester Paulplantsoen  besproken.
Ook hij benadrukte nogmaals dat het plantsoen een onherroepelijke monumenten status heeft!
Wel is er contact met de Wooncompagnie over hoe verder met het plantsoen. 
Dit gesprek vond op donderdag 25 juni j.l. plaats.
De Raad en ook de wethouder staan nog steeds op het standpunt, dat het een bijzonder na-oorlogs woonproject betreft, dat de monumenten status verdiend.
Dit is de boodschap, die zij opnieuw aan de Wooncompagnie zullen overbrengen. 
Tegelijkertijd zal de Wooncompagnie hun standpunt van sloop met nieuwe invulling van het grondstuk naar voren brengen.
De wethouder liet aan de Dorpsraad weten, dat De Wooncompagnie met hele goede argumenten moet komen om deze onherroepelijke status gewijzigd te krijgen.
In deze fase is hiervan echter absoluut geen sprake!
Ook kunnen de mensen met een anti-kraakwacht status blijven wonen.
De Dorpsraad blijft de ontwikkelingen, samen met de bewoners van  het Paulplantsoen nauwlettend volgen!

Zoeken

Actueel

Notulen/Agenda

Kranten

Twitter

WebWaterland.nl