Plan van aanpak - Onderzoek alternatieve oplossingen N247 door Broek in Waterland

28 juli 2015

Verrassend burgerinitiatief Broek in Waterland dwingt samenwerking met provincie af inzake N247

Een opvallend burgerinitiatief in Broek in Waterland: burgers en experts werkten de afgelopen maanden samen aan alternatieve oplossingen voor de omstreden wegverbreding van de N247 door het dorp. Deze week biedt de Dorpsraad van Broek in Waterland een Plan van Aanpak aan de provincie aan, dat zich niet alleen richt op verbeterde doorstroming en veiligheid, maar daarnaast veel aandacht heeft voor het thema leefbaarheid. Deze kans is door toedoen van de Commissie Mobiliteit&Wonen aan de Dorpsraad geboden. Aan het plan hebben enkele ingenieurs, verkeerskundigen, hoogleraren en werktuigbouwkundigen meegewerkt. Het is een opvallend voorbeeld van co-creatie en democratische inspraak. Dit sluit aan op de huidige wens van burgers om gehoord te worden en meer zeggenschap te krijgen over de eigen directe leefomgeving.

Het Plan van Aanpak over een onderdoorgang van de N247 door Broek in Waterland bevat twee varianten als alternatief voor de huidige plannen van de Stuurgroep Bereikbaarheid Waterland. De door de Stuurgroep voorgestelde aanleg van een busstrook dwars door Broek verhoogt de bereikbaarheid van Waterland niet, is rampzalig voor de leefbaarheid en de veiligheid. Nu al gaan 22.000 auto’s per werkdag door het dorp, waarvan 4000 vrachtauto’s.

De varianten van de Dorpsraad zijn een aantrekkelijk alternatief voor de hele regio, die de doorstroming, de veiligheid op de N247 en de economie in Waterland aanzienlijk verbetert. Daarnaast willen de inwoners van Broek in Waterland af van de overlast van de N247 die hun historische dorp dwars door midden snijdt.

Download hier het Plan van Aanpak

Zoeken

Actueel

Notulen/Agenda

Kranten

Twitter