Opening Jeugdhooiberg

 PERSBERICHT DORPSRAAD BROEK IN WATERLAND/ Gemeente Waterland

www.dorpsraadbroekinwaterland.nl 
26 augustus 2015
 
Opening Jeugdhooiberg in Broek in Waterland
 
Op 26 augustus 2015 om 17 uur stelt wethouder Jacob Kes van de Gemeente Waterland de Broeker Jeugdhooiberg officieel in gebruik. Deze ontmoetingsplek is op initiatief en met actieve medewerking van een groep jongeren uit Broek in Waterland en met steun van de Dorpsraad Broek en de jongerenwerker van Waterland tot stand gekomen. 
Jongeren nemen initiatief
Twee jaar geleden schoven vier Broeker jongeren samen met de jongerenwerker aan tafel bij de Dorpsraad van Broek in Waterland met het idee om een tijdelijke voorziening voor jongeren te realiseren. Hun voorstel heeft met subsidie van de Gemeente Waterland en de Stichting Duurzaam Waterland uiteindelijk geleid tot de ‘Broeker Jeugdhooiberg’. De ontmoetingsplek is geplaatst in het plantsoentje langs de N247. Het gaat om een tijdelijke voorziening waarvoor een groep van meer dan 30 jongeren zelf toeziet op beheer en onderhoud.
Voor de redactie:
U bent van harte uitgenodigd om bij de opening van de Jeugdhooiberg aanwezig te zijn. De opening vindt plaats op woensdag 26 augustus 2015 om 17.00 in het plantsoen aan de N247 door Broek in Waterland. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Johanna Huizer van de dorpsraad Broek in Waterland, telefoonnummer 06 – 22380982, email: johannahuizer@gmail.com.
info@dorpsraadbroekinwaterland.nl
 

Zoeken

Actueel

Notulen/Agenda

Kranten

Twitter

WebWaterland.nl