Crowdfunding Onderdoorgang Broek

Van de provincie heeft de Dorpsraad Broek in Waterland tijd gekregen om het plan uit te werken.

Eind december 2015 moet het alternatief worden aangeboden. Wel is er een flink eisenpakket waaraan het plan moet voldoen. Een daarvan is dat de ontwikkeling van het alternatief zelf gefinancierd moet worden. De provincie heeft hiervoor GEEN budget ter beschikking gesteld. Daarnaast moet het plan worden doorgerekend door een gerenommeerd ingenieursbureau. De Dorpsraad van Broek heeft Witteveen&Bos ingeschakeld om het plan uit te werken. De kosten hiervan bedragen €19.000

Met een crowdfundingscampagne vraagt de Dorpsraad om een bijdrage. Kijk op de crowdfunding pagina: https://www.voorjebuurt.nl/campaigns/broek/

 


[Vergroot]

 

 

Zoeken

Actueel

Notulen/Agenda

Kranten

Twitter

WebWaterland.nl