Crowdfundingsactie Dorpsraad Broek in Waterland groot succes!

PERSBERICHT DORPSRAAD BROEK IN WATERLAND

Het initiatief van Broek in Waterland van burgers en experts voor een alternatieve oplossing voor de N247 door het dorp kan worden uitgewerkt. De crowdfundingsactie van de Dorpsraad heeft in slechts 16 dagen tijd 21800 euro opgeleverd, maar liefst 115 % van het benodigde bedrag! Dit bedrag is nodig om het ingenieursbureau Witteveen&Bos de onderdoorgang van de N247 door Broek in Waterland te laten doorrekenen, conform het eisenpakket van de Provincie Noord Holland. De Rabobank Waterland en Omstreken heeft met haar storting van € 2.790,- de gevraagde som compleet gemaakt.

De Dorpsraad bedankt alle gulle gevers voor hun bijdrage aan de crowdfundingsactie. Er zal zo snel mogelijk bekend worden gemaakt hoe het overige geld zal worden besteed.
Witteveen&Bos krijgt nu de opdracht het alternatief door te rekenen. Vóór de kerst wordt dit alternatieve plan aangeboden aan de Provincie, conform haar eisen.

Op 23 november is er een informatieavond voor alle belangstellenden in de Broekerkerk voor toelichting en feedback op het plan. Geïnteresseerden uit de hele regio worden expliciet uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn..

Voor de redactie:
Dorpsraad Broek in Waterland
Goof Buijs
06 - 83533096
info@dorpsraadbroekinwaterland.nl
 

 

 

Zoeken

Actueel

Notulen/Agenda

Kranten

Twitter

WebWaterland.nl