toetsing onderdoorgang

Toetsing van Dorpsraad plan

 Op dit moment wordt het plan van de Dorpsraad door de Provincie getoetst. Daarover is eind februari een eerste overleg geweest, met Witteveen&Bos als opsteller van het plan, en de Dorpsraad. Er wordt onder meer gekeken of de onderdoorgang daadwerkelijk leidt tot betere doorstroming van het verkeer. Na dit overleg zijn enkele kleine aanpassingen gemaakt, met als belangrijkste de door ons voorgestelde kruising met verkeerslichten. In plaats daarvan vis nu een ongelijkvloers kruising voorgesteld, die ligt tussen Broekermeerdijk en Hellingweg, over de onderdoorgang. Ook is de inrichting van het Dorpsplein aangepast om het veiliger te maken en de verkeerstromen van voetgangers, fietsers en overig verkeer beter te scheiden.

Eind maart zit de Dorpsraad opnieuw om tafel met de Provincie.

Daarna zal de Commissie Mobiliteit en Wonen zich over ons plan gaan buigen. We houden u uiteraard op de hoogte

 

 

Zoeken

Actueel

Notulen/Agenda

Kranten

Twitter

WebWaterland.nl