Uitnodiging inloopavond 30 maart 2016

 Aan de bewoners van Eilandweg, Parallelweg, Laan, Trambaan en 

Jaagweg 
 
Uitnodiging inloopavond 30 maart 2016 
 
Locatie: Draai 33, 20.00 uur 
 
Begin januari heeft de Dorpsraad het plan voor een onderdoorgang van de N247 
door Broek in Waterland aan de Provincie Noord Holland gepresenteerd. 
 
Graag nodigen we u, als direct omwonenden uit om de huidige stand van zaken te 
bespreken. 
 
Wij hebben begrepen dat er veel vragen zijn en bij enkele bewoners ook bezwaren 
tegen ons plan. Hierover gaan we graag met U in gesprek. De wensen en belangen 
zullen worden meegenomen in onze gesprekken met de provincie. 
 
Op woensdag 30 maart 20.00 uur is er een inloop avond in Draai33. Wij hopen dat u 
in grote getale komt. 
 
Het zou fijn zijn als u zich wilt aan- of afmelden per mail: 
 
info@dorpsraadbroekinwaterland.nl 
 
Mocht u niet in de gelegenheid zijn te komen dan komen we graag even bij u langs. 
Bellen met één van de volgende bestuursleden kan ook: 
 
 
Goof Buijs: 06-52840324 
 
Johanna Huizer: 06-22380982 
 
Debbie Been: 06-33732002 
 
Met vriendelijke groet 
 
Dorpsraad Broek in Waterland. (www.onderdoorgangbroek.nl) 
 
 

Zoeken

Actueel

Notulen/Agenda

Kranten

Twitter