Eindversie rapport Onderdoorgang Broek in Waterland

Op 25 april 2016 heeft de Dorpsraad de eindversie van het rapport: 'Onderdoorgang Broek in Waterland: Technische haalbaarheid en kostenraming' aan de Provincie aangeboden.

De eindversie getoetst door de Provincie en blijkt technisch haalbaar.

Klik hier voor het volledige rapport en klik hier voor de samenvatting.

Zoeken

Actueel

Notulen/Agenda

Kranten

Twitter